Świętokrzyski Sejmik Młodzieży 2012Świętokrzyski Sejmik Młodzieży zainaugurował swoją działalność dzięki wsparciu Sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. Sejmik ma być stałą reprezentacją młodzieży ponadgimnazjalnej wobec władz samorządowych regionu. Sesja inauguracyjna była połączona z obradami komisji tematycznych oraz wręczeniem nagród laureatom konkursu „Rola administracji samorządowej w rozwoju regionu dzisiaj i wyzwania przyszłości”. W materiałach filmowych można obejrzeć relację z inauguracji oraz wnioski z prac komisji: edukacjiregionalnejcyberprzestrzeni,przedsiębiorczości i ordynacji.