WSEiPWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w ramach konkursu Kuratorium Oświaty w Kielcach - Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2012 roku na terenie województwa świętokrzyskiego - uzyskała grant na realizację zadania Kodeks etyczny w pracy zawodowej nauczyciela a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego o pożądanym obliczu moralnym.

Szczegółowe informacje tutaj