Konferencja - Przemiany prawa
„Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku” były tematyką konferencji podsumowującej kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze. Konferencja odbyła się na dwa tygodnie przed, jak to podkreślił Dziekan Wydziału Prawa WSEiP dr Krzysztof Wątorek, bardzo ważnym wydarzeniem – po raz pierwszy do egzaminów przystąpią absolwenci Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. 

W ramach sesji plenarnej i dwóch paneli dyskusyjnych prelegenci wygłosili 52 referaty obejmujące między innymi zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego, a także aspekty prawno-filozoficzne. Kursy i konferencja były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W materiale filmowym można zapoznać się z tematyką cyberstalkingu.