GaudeamusWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach po raz 15-ty obchodziła uroczystość inauguracji roku akademickiego. Podczas przemówienia inauguracyjnego J.M. Rektor WSEiP dr Tadeusz Dziekan nakreślił rolę, jaką Uczelnia odgrywa w kształtowaniu rynku edukacyjnego regionu świętokrzyskiego. Przypomniał okres boom’u edukacyjnego lat dziewięćdziesiątych minionego wieku, procesy społeczne zachodzące na początku XXI wieku i przedstawił preferencyjną pozycję uczelni państwowych, które to czynniki mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju rynku edukacyjnego. W materiałach filmowych można obejrzeć część przemówienia JM Rektora WSEiP oraz film inauguracyjny.