Praha„Ekonomiczne i prawne problemy zadłużenia gospodarek, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych” – ten aktualny temat będzie omawiany 23 listopada br. w Pradze na czesko–słowacko–polskiej konferencji ekonomistów. Polskę na konferencji reprezentować będzie Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa.
Do Rady Naukowej zaproszona została dwójka naszych dziekanów: dr Agnieszka Piotrowska-Piątek i prof. dr hab. Marek Pawełczyk. Referaty przedstawią w Pradze m.in dr Agnieszka Piotrowska-Piątek, dr Sławomir Pastuszka, mgr Kornelia Bem-Kozieł i mgr Piotr Hnidan. Utworzone zostanie także łącze internetowe pomiędzy Kielcami i Pragą. Za jego pośrednictwem wygłosi na konferencji referat prof. dr hab. Stanisław Rudolf.