4 grudnia 2012 r. odbyło  się spotkanie z przedstawicielem Wolters Kluwer Panem Sławomirem Wroną. Podczas spotkania omówiony został dostęp do orzecznictwa, komentarzy, monografii oraz tzw. nawigator, który pozwala na kompleksowy dostęp do akt prawnych w zakresie danego problemu prawnego.