Kalendarium 2013

20140605 103623Dnia 05.06.2014 r. na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Cudzynowicach odbyły się Targi Edukacji i Pracy. Na stoisku promocyjnym WSEPiNM osoby zainteresowane mogły zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną.

skrzydla2013

 Nagroda za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Prawa.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są trzyletnimi studiami licencjackimi, prowadzonymi w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach organizacyjnych Wydziału Prawa. Zaletą nowego kierunku są atrakcyjne specjalności: bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także zarządzanie kryzysowe. Nowatorski program kształcenia dla przyszłych studentów został już przygotowany. Pozwoli on zdobyć specjalistyczną wiedzę w zakresie tych obszarów kształcenia, które zawarte są w programie studiów.

007WSEPiNM na Tarnowsko-Bocheńskich Sp008otkaniach Edukacyjnych

W dniach 14-15.11.2013 r. w Tarnowie oraz Bochni odbywały się targi edukacyjne, na których między innymi wystawcami była nasza uczelnia. Na stoisku WSEPiNM można było zapoznać się z ofertą edukacyjną.

001002

003004

005

 

07.11.2013

7 listopada 2013 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się XIII Konferencja "Bezpieczny Stadion". Jej uczestnicy omówili zagadnienia związane z organizacją i bezpieczeństwem meczów piłki nożnej. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele naszej uczelni. Na stoisku WSEPiNM można było zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną.

malmo logoDrodzy Studenci!eduabroad logo19.11.2013 r. odbyło się spotkanie z profesorem z Malmö University oraz studiującym w Szwecji polskim studentem, którzy przedstawili możliwości kontynuowania nauki na bezpłatnych studiach magisterskich na uczelni Malmö University (Szwecja).

nbpW grudniu 2013 r. rozpoczęła się  V edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro"

realizowanych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

W dniach 5-6 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych gościła na targach edukacyjnych w Mielcu i Dębicy. Przedsięwzięcie miało na celu udzielenie pomocy uczniom szkół ponadgimnazjalnych w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Na stoisku naszej uczelni uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną WSEPiNM.IMG 6006

IMG 6008

IMG 6035IMG 6087IMG 6097IMG 6112

 

AROKolejne warsztaty Akademii Rozwoju Osobowości odbyły się 8 listopada2013. Akademię odwiedził długo zapowiadany gość Pan Tomasz Sztreker - Prezes Polskiej Akademii Biznesu. Coach (w trakcie akredytacji ICF), absolwent SGH oraz Akademii Teatralnej, studiował również teologię. Ukończył wiele kursów trenerskich, biznesowych oraz z rozwoju osobistego. Jest autorem wielu szkoleń i artykułów i jak dotąd współautorem jednej książki. Pracował w TVN, Polskim Radio PROGRAM 1, współpracował z Teatrem Narodowym i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako aktor występował na deskach wielu teatrów między innymi Collegium Nobilium, Teatr Wielki – Opera Narodowa, Teatr Palladium, Teatr Kamienica, Teatr Konsekwentny, Teatr Staromiejski. Jego pasjami są fizyka kwantowa, religie świata, ekonomia, psychologia, mowa ciała, działanie ludzkiego umysłu, teatr, technika, historia oraz jeszcze kilka innych.
Jest człowiekiem renesansu. Lubi czuć wolność. Do wszystkiego podchodzi odpowiedzialnie, a ponad wszystko ceni wartości katolickie. W wolnych chwilach (choć ma takich mało), uwielbia słuchać muzyki i spędzać czas ze znajomymi.
Więcej o Akademii Rozwoju Osobowości tutaj.

IKONA centrum admCentrum Kształcenia i Badań nad Administracją zainaugurowało działalność w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Podczas konferencji inauguracyjnej dr Andrzej Bednarz przedstawił główne obszary działalności Centrum, które obejmują ofertę studiów podyplomowych i szkoleń oraz współpracę z samorządami lokalnymi województwa świętokrzyskiego. W materiale filmowym  można obejrzeć wykład inauguracyjny pt. „Konstytucyjno-prawne gwarancje bezpieczeństwa finansowego samorządu terytorialnego w Polsce”, wygłoszony przez Jerzego Stępnia - współtwórcę samorządu terytorialnego w Polsce, senatora I i II kadencji Senatu, od 1999 roku sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a w latach 2006-2008 prezesa TK.

IKONA prawo pracy 2013Wydział Prawa Wyższej Szkoły, Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach oraz Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej byli organizatorami konferencji naukowej pt.: "Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego". Prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili zagadnienia naruszania wymogów ustawy „Kodeks pracy” oraz specyfikę świadczenia pracy przez wybrane grupy zawodowe m.in. lekarzy i pracowników samorządowych. Honorowy patronat nad konferencją objęła Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz. W materiale filmowym  można obejrzeć relację z sesji plenarnej.

Akademia ZdrowiaWSEPiNM Akademia Zdrowia rozpoczęła działalność w Końskich. Był „Gaudeamus…”, wykład inauguracyjny, indeksy i zbieranie zaliczeń, ale słuchacze nie przeszli wymagającej procedury rekrutacyjnej i nie będą zdawać trudnych egzaminów. 
Dzięki współpracy Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych oraz dwóch koneckich szkół - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego rusza Akademia Zdrowia. Swoje podwoje otwiera dla wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę o ludzkim organizmie, poznać zasady zdrowego trybu życia i profilaktyki, dzięki którym można uchronić się przed wieloma chorobami i dolegliwościami.
24 października 2013 r.  w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich przy ul. Staszica 5 odbył się wykład inauguracyjny, który wygłosił dziekan Kolegium Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu WSEPiNM dr Grzegorz Gałuszka. Temat wykładu – „Dolegliwości bólowe kręgosłupa – profilaktyka i samoleczenie”.
W ramach Akademii Zdrowia można było również skorzystać z nieodpłatnych badań poziomu glukozy i cholesterolu.  Zajęcia w koneckiej Akademii Zdrowia będą odbywać się raz w miesiącu. Słuchacze w trakcie następnych wykładów dowiedzą się między innymi jak poprzez właściwą dietę zapobiegać chorobom, skutecznie walczyć z nadwagą, jak radzić sobie w starszym wieku z problemami o podłożu neurologicznym, endokrynologicznym itp.

IKONA gaudeamus2013„Absolwent naszej uczelni musi być wykształcony wszechstronnie, musi rozumieć świat i w tym świecie pełnić różne role zawodowe i społeczne” - tymi słowami podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 J.M. Rektor WSEPiNM dr Tadeusz Dziekan nakreślił cel, do którego zmierza kadra naukowo-dydaktyczna WSEPiNM podczas procesu kształcenia studentów. Tylko najlepsze uczelnie przygotowują absolwentów tak, aby ci nie tylko posiedli wiedzę teoretyczną potrzebną do wykonywania określonego zawodu, ale byli zdolni do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności w oparciu o ogólne uniwersyteckie podstawy programowe. W materiale filmowym można obejrzeć obszerne fragmenty przemówienia J.M. Rektora WSEPiNM oraz uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki.

WSEPiNM

24 października 2013 r. w siedzibie Uczelni  odbyła się konferencja „Gospodarka finansowa samorządu - bezpieczeństwo,kontrola, nadzór, przyszłość” inaugurująca studia na nowym kierunku Administracja oraz działalność  Centrum Kształcenia i Badań nad Administracją.

Program konferecji.

WSEPiNM W dniach 17-19 października 2013 r. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych podczas Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii inno-tech uczestniczyła, na zaproszenie Targów Kielce, w wydarzeniu „Inno-Tech Expo”, które miało na celu integrację i ułatwienie podjęcia współpracy pomiędzy firmami tworzącymi i rozwijającymi najnowsze osiągnięcia techniki, inwestorami oraz instytucjami naukowymi. 

 

 

IKONA MSW 2013Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz był gościem Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. W swoim wykładzie pt. ”Nowoczesne państwo wobec przemocy” przedstawił między innymi formy zwalczania przemocy kryminalnej, chuligańskiej i rodzinnej, a także procesy alienacji niektórych grup społecznych i tworzenia dzielnic w znacznej mierze wyłączonych spod wpływu struktur państwa. Minister podkreślił, że te zjawiska nie dotyczą Polski, gdyż „jedną z najcenniejszych walut, jakie posiada Polska, jest spójność społeczna, stabilność i jednorodność”. Z materiału filmowego można także dowiedzieć się z czego wynika moda na zachowania patologiczne.

targi17.10.2013 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Pramup mwa i Nauk Medycznych odbyły się Targi Edukacyjne realizowane wraz z Miejskim Urzędem Pracy w Kielacach   w ramach projektu pn. "Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie".

 

IKONA krzywdzenie dziecka

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach i Prezydent Miasta Kielce byli organizatorami interdyscyplinarnej konferencji „Krzywdzenie dziecka – zapobieganie przemocy”. Wagę poruszanego problemu najtrafniej ujmują słowa Janusza Korczaka, zacytowane przez profesor Bożenę Matyjas: „Bez pogodnego, pełnego dzieciństwa całe życie jest potem kalekie”. Przesłania, ujętego w tych słowach, nie da się przecenić. W materiale filmowym można obejrzeć relację z sesji plenarnej.

gory WSEPiNM „Centrum kształcenia przedsiębiorców – Świętokrzyska Akademia Biznesu” powołane przy Ośrodku Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu we współpracy z: Business Academy Aarhus, Dania oraz  Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego zaprasza przedsiębiorców MMŚP do udziału w projekcie edukacyjno-szkoleniowym umożliwiającym otrzymanie wsparcia na realizację strategii rozwoju firmy - szczegóły tutaj.
Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej nr umowy URP/SPPW/1.1/KIK/08.

gory WSEPiNM 23 listopada 2013 r. zainaugurowana została działalność „Centrum kształcenia przedsiębiorców – Świętokrzyskiej Akademii Biznesu”. Uroczystość wręczenia indeksów 22 słuchaczom „Świętokrzyskiej Akademii Biznesu” odbyła się pod kierunkiem dr. Zdobysława Kuleszyńskiego, prorektora ds. Badań i Współpracy Regionalnej Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego, Ryszarda Jani oraz Anny Zając–Nogaj, dyrektora akademii. Więcje informacji tutaj.

mniow 6W dniu 20.09.2013 r. odbyły się XVIII Powiatowe Targi Pracy w Mniowie, na których swoje stoisko miała WSEPiNM. Na terenie naszego stoiska można było zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni.

mniow 1mniow 2mniow 3mniow 5

 

salon maturzystow 319.09.2013 r. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych gościła na Kieleckim Salonie Maturzystów Perspektywy 2013. Impreza odbywała się na terenie Politechniki Świętokrzyskiej. Podczas trwania targów na stoisku WSEPiNM można było zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej uczelni.

salon maturzystow 1salon maturzystow 2salon maturzystow 4

 

Adamow 2W dniu 14.09.2013 r. w miejscowości Adamów Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach wraz z Radą Sołecką zorganizowało „Święto Swojskich Smaków”. W tym wydarzeniu brała udział Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Na stoisku naszej uczelni można było uzyskać informacje dotyczące studiów w WSEPiNM.

Adamow 3Adamow 1

Adamow 4

 

Pasaz SwietokrzW dniach 30-31.08.2013 r. odbyły się Targi Edukacyjne w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach. Na stoisku WSEPiNM można było zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej Uczelni oraz wziąć udział w projekcie "Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie".

Kurozweki1W dniach 10-11.08.2013 r. w miejscowości Kurozwęki odbyła się impreza „Dziki Zachód”, na której gościła Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Na stoisku naszej uczelni można było uzyskać informację na temat studiów w WSEPiNM, skorzystać z bezpłatnych badań krwi oraz pomiaru ciśnienia tętniczego.

KoronaW dniach 24 - 25.08.2013 r. w kieleckiej Galerii Korona odbył się „Weekend edukacji i zabawy”. Podczas tej imprezy na stoisku Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych można było się zapoznać z naszą ofertą edukacyjną.

IMG 0055IMG 0058

W dniach 21-23.07.2013 r. na płycie rynku kieleckiego, w czasie 40-go Jubileuszowego Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej swoje stoisko miała Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa. Podczas imprezy na terenie stoiska można było uzyskać informację się na temat studiów oraz skorzystać z projektu „Doradztwo Edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie".

IMG 5851

W dniu 14.07.2013 r. w Maleńcu odbyła się coroczna impreza "Kuźnice Koneckie" na której gościła Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa. Na stoisku naszej uczelni można było uzyskać informację na temat oferty studiów w WSEiP, skorzystać z bezpłatnych badań krwi oraz pomiaru ciśnienia tętniczego.

IMG 5860

IMG 5868

IMG 5858

swietoKielc2013 2W dniach 29 - swietoKielc2013 130.06.2013 r. podczas „Święta Kielc” na stoisku Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa można było uzyskać informacje na temat studiów prowadzonych w WSEiP, wziąć udział w projekcie „Doradztwo Edukacyjne” oraz wykonać badanie krwi i pomiar ciśnienia tętniczego.

herb kielcWSEPiNM 27 września 2013 r. w WSEPINM odbyła się konferencja naukowa pt. „Krzywdzenie dziecka - zapobieganie przemocy”. Konferencję zorganizował Prezydent Miasta Kielce wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.  Informacje o Konferencji |doc

 

IKONA Seremet2013Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa była organizatorem wykładu pt. „Europejski nakaz aresztowania (ENA) w praktyce wymiaru sprawiedliwości”, wygłoszonego przez Andrzeja Seremeta – Prokuratora Generalnego RP. Andrzej Seremet omówił między innymi umocowanie europejskiego nakazu aresztowania w prawie polskim oraz funkcjonowanie procedur przekazania z Polski do państwa UE i występowania o przekazanie z państwa członkowskiego UE do Polski osób ściganych na podstawie ENA. Z materiału filmowego można dowiedzieć się także, co obejmują prace legislacyjne nad zmianami uregulowań dotyczących europejskiego nakazu aresztowania i co miał na myśli Andrzej Seremet mówiąc, że są fragmentem „olbrzymiej nowelizacji procedury karnej”.

zbp22 czerwca 2013 r. w WSEiP odbył się wykład nt. Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki, który poprowadził P. Krzysztof Ostafiński z Centrum Informacji Gospodarczej.

paragrafm3 października 2013 r. odbyła się konferencja nt. "Obrót powszechny i gospodarczy – problemy prawne i rynkowe”  stanowiąca kolejną z cyklu Konferencji Naukowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w ramach projektu nr POKL.04.01.01-00-168/09 pn. „Specjalność prawo administracji publicznej i gospodarcze, kursy przygotowujące do egzaminu aplikacyjnego oraz doszkalanie kadry naukowej z  zakresu specjalistycznych języków obcych”.

A SeremetNa zaproszenie Samorządu Studentów WSEiP 20 czerwca br. gościem Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa był Prokurator Generalny RP, Pan Andrzej Seremet. Pan Prokurator wygłosił wykład nt. Europejski nakaz aresztowania w praktyce wymiaru sprawiedliwości. W trakcie spotkania była możliwość zadawania pytań, z czego nasi studenci z przyjemnością skorzystali.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

rok statRola statystyki w badaniach naukowych...Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach był organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej "Rola statystyki w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej", która odbyła się 5 czerwca 2013 r. w siedzibie WSEiP. Konferencja zorganizowana była w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

British Council - dyplom CambridgeWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa otrzymała od British Council dyplom potwierdzający zaangażowanie uczelni w przygotowanie kandydatów do egzaminów Cambridge.

 inaug2013

12 października 2013 r. w naszej Uczelni odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2013/2014. Wykład nt. "Piękny umysł - możliwości i ograniczenia" wygłosiła dr hab. prof. WSEPiNM Barbara Błaszczyk.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Juwenalia 2013Za nami koncerty, występy kabaretowe oraz imprezy klubowe, które towarzyszyły kieleckim studentom w tegorocznych Juwenaliach. - Spędziliśmy miło i przyjemnie czas, teraz czekają nas przygotowania do sesji – mówi Sandra Kulik przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego WSEiP.

prof. Leszek Balcerowicz w WSEiPO bestsellerze "Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów", studenckiej równości oraz o obywatelskiej kampanii z książką w tle i współczesnej wolności - rozmowa dziennikarki Kuriera Studenckiego z profesorem Leszkiem Balcerowiczem na stronie kurierstudencki.pl  Relacja z wykładu prof. Leszka Balcerowicza również na stronie kurierstudencki.pl

WSEiP11 maja 2013 roku na terenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyła się akcja marszałka województwa Adama Jarubasa i Jerzego Stalmasińskiego, dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, podczas, której wszyscy zainteresowani mogli honorowo oddać krew oraz zarejestrować się w banku potencjalnych dawców szpiku kostnego. Relacja dziennikarzy Kuriera Studenckiego na stronie kurierstudencki.pl

IKONA Balcerowicz2013Prof. Leszek Balcerowicz na spotkaniu ze studentami, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa w Kielcach, przedstawił ujęte w książce „Odkrywając wolność” potencjalne źródła zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństw i gospodarek państw demokratycznych. W materiale filmowym  można dowiedzieć się między innymi z czego wynika konieczność „pilnowania aparatu państwowego”, a także jakie są przykładowe, niepokojące zjawiska dysfunkcjonowania władzy w Polsce, mające swe źródło w ustanowionych zapisach prawa.

IKONA kskn2013„Społeczeństwo i gospodarka oparte na wiedzy” to wiodąca tematyka referatów wygłoszonych na XIII Konferencji Studenckich Kół Naukowych, której organizatorem była Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach. Studenci kół naukowych uczelni z Lublina, Krakowa, Zamościa i Kielc zaprezentowali między innymi aktualną sytuację i kierunki zmian w funkcjonowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw w zakresie zagadnień prawnych, finansowych, społecznych, marketingu i ochrony zdrowia pracowników. W materiale filmowym można obejrzeć fragmenty sesji plenarnej.

Image 80Image 30Juwenalia 2013

Po wykładzie otwartym „Odkrywając wolność” prof. Leszek Balcerowicza  uroczyście otworzył Juwenalia 2013 dla Studentów WSEiP.
Po wykładzie Studenci naszej  Uczelni pojechali na międzyuczelniane rozgrywki sportowe.

 

 

 

prof.L.Balcerowiczprof.L.Balcerowicz autografy

15 maja 2013 r.  w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach odbył się wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza "Odkrywając wolność".  Wykład był częścią obywatelskiej kampanii Forum Obywatelskiego Rozwoju, która ma na celu dotrzeć do kilkuset tysięcy ludzi i ponownie wprowadzić pojęcie wolności do dyskursu publicznego w Polsce. Dotychczas kilkunastu wykładów o wolności w różnych miastach Polski wysłuchało prawie 20 tys. osób.
Ważnym elementem obywatelskiej kampanii jest książka "Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów". Jest to unikatowy zbiór 50 dzieł klasyków myśli wolnościowej - od Adama Smitha przez Miltona Friedmana aż po Leszka Kołakowskiego. Wyboru tekstów dokonał Leszek Balcerowicz, który jest również autorem wstępu do książki. Po wykładzie można było kupić książkę "Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów" i zdobyć dedykację Leszka Balcerowicza. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Frankfurt n/MW dniach 21-24 kwietnia 2013 r. odbył się na zaproszenie współpracującej z uczelnią firmy TUJA wyjazd studentów oraz uczestników kursu języka niemieckiego dla pielęgniarek do Frankfurtu nad Menem. Miał on na celu dokładne zapoznanie się z warunkami pracy, mieszkaniowymi i finansowymi jakie oferuje naszym pielęgniarkom strona niemiecka. Program obejmował spotkania i rozmowy z pracodawcami z dwóch klinik we Frankfurcie i Offenbach a szczególnie rozmowy z pracującymi tam Polkami, w tym uczestniczkami kursu języka niemieckiego w naszej Uczelni. Program pobytu obejmował również zwiedzanie Frankfurtu i okolic oraz Drezna.

rozmowy z pracownikami klinikiw kliniceSiostra oddziałowa udziela informacji nt. zatrudnienia w klinice

:)

przed Klinik Rotez Kreuz

czas zwiedzania

targi lublinW dniach 26-27 marca 2013 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach brała udział w IX Targach Edukacyjnych „Edukacja” w Lublinie. Targi odbyły się w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin przy ul. Dworcowej. Była to największa impreza związana z branżą edukacyjną we wschodniej części Polski. W jednym miejscu można było zapoznać się z ofertą szkół publicznych i niepublicznych li, wydawnictw oraz firm wspomagających nauczanie.

IKONA konkurs turyst 2013Wydział Nauk Społecznych WSEiP był organizatorem warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, którzy uczestniczyli w konkursie „Mój pomysł na infrastrukturę w turystyce wiejskiej”. W ramach warsztatów uczestnicy wysłuchali wykładów dr. Cezarego Jastrzębskiego i prof. Wacława Cabaja oraz przygotowali i zaprezentowali swoje przemyślenia dotyczące wzorcowych elementów infrastruktury na terenach wiejskich w zakresie bazy noclegowej, gastronomicznej, komunikacyjnej i towarzyszącej. Podsumowując warsztaty, doktor Cezary Jastrzębski zachęcał do odwagi w formułowaniu przemyśleń – do sięgania kosmosu i intelektualnego „latania na miotłach”. W materiale filmowym można obejrzeć relację z warsztatów.

WSEiP

Zapraszamy do zapoznania się z relacją dziennikarzy Kuriera Studenckiego WSEiP - kurierstudencki.pl

Image 5

Otrzymaliśmy kolejny miły mail od Studentek naszej uczelni odbywających studia na uniwersytecie w Madrycie, w ramach programu Erasmus. Oto fragmenty:

Hola, Como Estas? :)
Jesteśmy już po egzaminach, nie znamy jeszcze wyników, ale czujemy, że poszło nam dobrze. Wykładowcy nas chwalili, że pamiętają nasze pierwsze zajęcia, gdy nie rozumiałyśmy nawet jednego słowa, a teraz rozumiemy bardzo dużo :D. (...)
Byłyśmy wczoraj w polskim sklepie o nazwie „TERAZ KIELCE”, zrobiłyśmy zakupy. (...)
Przesyłamy w załączniku kilka zdjęć z Paryża, Parku w Madrycie oraz Tapas Baru :)
Jest pięknie. Ksenia i Alinka 

Image 2Image 6Image 1Image 3Image 4Image 7

W dniach 20-22 marca 2013 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach brała udział w XVIII Kieleckich Targach Edukacyjnych. Na tegorocznej imprezie swoją ofertę przedstawiło około 200 wystawców z całej Polski: min. producentów pomocy naukowych, wydawnictw naukowych, szkół średnich oraz wyższych.

WSEiPWSEiPWSEiPImage 4

IKONA akad zdrowia marzec2013W wykładzie zatytułowanym „Problemy współczesnej gastroenterologii” dr n. med. Krzysztof Bartosz przedstawił przyczyny, objawy, profilaktykę oraz wykorzystanie gastroskopii i kolonoskopii oraz testów nieinwazyjnych w diagnozowaniu nowotworów jelita grubego i żołądka oraz chorób refluksowej i wrzodowej. Z materiału filmowego  można dowiedzieć się, osoby z którą grupą krwi powinny szczególnie zadbać o diagnozę choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, dlaczego osoby które zdecydowały na poddanie się diecie bezmięsnej mają zawyżony poziom cholesterolu i do czego może to prowadzić, co ma wspólnego wojskowa akademia West Point z prawidłowym spożywaniem pokarmów i dlaczego nie należy jeść zbyt dużo potraw z grilla

Akademia EuropejskaProf. dr hab. Zenon Stachowiak podczas wykładu zatytułowanego „Perspektywy euro jako pieniądza światowego” przedstawił procesy kształtowania się i oddziaływania stref walutowych na świecie, a w tym strefy euro, oraz ich związek z siłą gospodarczą poszczególnych państw i regionów. Z materiału filmowego ponadto można dowiedzieć się, jakie są projekcje rozwoju obecnych potęg gospodarczych i jak może kształtować się walutowy obraz świata w 2050 roku, ile wynoszą rezerwy walutowe Chin, co to jest BITCOIN oraz waluta BRICS i co stanowi o jej potencjalnej sile.

Studenci WSEIP w Kielcach od wielu lat organizują rajdy o charakterze górskim. Zdobywali już Koronę Gór Polski, Główny Szlak Beskidzki, ale także pokonują piękne szlaki Gór Świętokrzyskich.Tradycyjną imprezą współorganizowaną przez Uczelnię jest 100 kilometrowy supermaraton pieszy „Twardziel Świętokrzyski”, odbywający się w tym roku po raz dziewiąty na przełomie kwietnia i maja. Jest to ogólnopolski rajd o dużej renomie wśród piechurów i biegaczy – maratończyków.
W roku bieżącym postanowiliśmy zorganizować rajd dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Trasa Rajdu jest krótsza - 20 kilometrowa - ale bardzo ciekawa. Wiedzie przez najatrakcyjniejszy odcinek Gór Świętokrzyskich – Łysogóry, czerwonym szlakiem im. E. Massalskiego.

Organizatorzy: Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach
Komandor Rajdu: Mgr Andrzej Żeleźnikow
Cele Rajdu:

  • promocja Regionu Świętokrzyskiego, a szczególnie atrakcji Łysogór,
  • propagowanie turystyki pieszej i innych form aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • wdrażanie młodzieży do udziału w różnorodnych formach turystyki i rekreacji w wieku dorosłym.

targi lodz

W dniach 14-16 marca 2013 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach brała udział w XVI Łódzkich Targach Edukacyjnych organizowanych przez MTŁ. Targi które odbyły się w hali Politechniki Łódzkiej odwiedziło ponad 10 tysięcy osób: maturzystów, gimnazjalistów, studentów, nauczycieli. Swoją ofertę przedstawiło ponad 140 wystawców, min. renomowane uczelnie wyższe z całego kraju oraz szkoły kształcące na poziomie liceum, technikum i szkoły zawodowej.

 

 

Ulixes 1Ulixes 2W naszej uczelni odbyło się spotkanie European Union Training and Research EEIG „Ulixes”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji edukacyjnych z Austrii, Danii, Hiszpanii, Litwy, Niemiec i Włoch. Polskę reprezentował mgr Zbigniew Szczepańczyk – dyrektor WSEiP ds. współpracy międzynarodowej. Spotkanie poświęcone było wspólnym projektom szkoleniowym i badawczym oraz wyborom nowego kierownictwa grupy, na którego przewodniczącą wybrano p. Birde Berg z Danii. W trakcie dwudniowych obrad zebrani spotkali się za pośrednictwem internetu z Europosłanką z naszego regionu, p. Różą Thun. Przebywająca w Brukseli p. Thun omówiła aktualny stan prac nad budżetem Unii Europejskiej. Wiele wskazuje na to, że w okrojonym budżecie będzie jednak więcej niż dotychczas pieniędzy na przedsięwzięcia w sferze edukacji, w tym program Erasmus.
Na zdjęciach: wirtualne spotkanie z p. Różą Thun prowadzi p. Luca Boetti.

cpb24 marca 2013 r. o godz 10.30 w auli II odbył się wykład otwarty nt.: Rynek wymiany informacji gospodarczych w Polsce, który poprowadził p. Paweł Leszoski z BIG InfoMonitora.

 

urzad statyczycznyWSEiP

9 marca br w naszej Uczelni odbył się finał konkursu z okazji Dnia Statystyki Polskiej. Uczestniczyło w nim ponad 40 uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych z całego regionu świętokrzyskiego. Po pisemnym teście oraz ustnej dogrywce I miejsce zajęła Joanna Reczyńska z II LO im. J. Śniadeckiego w Kielcach.
Wszystkim laureatom i finalistom gratulujemy. Zapraszamy do galerii zdjęć z konkursu.

Akademia Europejska20 marca 2013 r.  prof. dr hab. Zenon Stachowiak w ramach Akademii Europejskiej wygłosił wykład nt "Perspektywy euro jako pieniądza światowego". Już wkrótce będzie można zobaczyć materiał filmowy z wykładu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

WSEiP23 lutego 2013 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, odbyły się eliminacje okręgowe XV Olimpiady Wiedzy o Prawie. Komitet Okręgowy Olimpiady, na czele którego stoi dr Krzysztof Wątorek, dziekan Wydziału Prawa WSEiP, wyłonił dwoje finalistów, którzy będą reprezentować region świętokrzyski w zawodach centralnych w Ostrołęce.

1. Pani Natalia Witkowska (Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej w Kielcach).
2. Pan Hubert Kwiecień (Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach).

Wszystkich uczestników drugiego etapu eliminacji okręgowych zapraszamy 1 marca 2013 r. o godz. 11.00 do siedziby Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, gdzie odbędzie się oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.

Wszystkim uczestnikom eliminacji, a szczególnie laureatom - serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

WSEiPWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach była organizatorem Konkursu nt.” Mój pomysł na infrastrukturę w turystyce wiejskiej”.
Podobnie jak w latach ubiegłych przedmiotem konkursu było opracowanie pomysłu na rozwój turystyki w regionie świętokrzyskim.

Zapraszany do zapznania się z relacją redaktorów Kuriera Studenckiego WSEiP na stronie kurierstudencki.pl

Gala Liderów Regionu 2012

lider2012Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego została laureatem XIII edycji gali Lider Regionu w kategorii nauka. Gratulacje oraz statuetkę Lidera Regionu 2012 z rąk Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa odebrał prorektor ds. badań i współpracy regionalnej dr Zdobysław Kuleszyński.

Udział naszej Uczelni w działaniach na rzecz regionu jest jednym z najważniejszych składników Misji WSEiP, którą realizujemy od piętnastu lat – powiedział prorektor dr Zdobysław Kuleszyński podczas gali. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego dysponuje coraz liczniejszą kadrą naukowo-badawczą, zaangażowaną w projekty badawcze i wdrożeniowe, których rezultaty służą rozwojowi Kielc i województwa świętokrzyskiego. Stała współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorstwami stwarza nam naturalny obszar prac badawczych i możliwości pozyskiwania środków na ich realizację. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Wielki Test Wiedzy EkonomicznejTelewizja Polska i Narodowy Bank Polski zaprTVP1aszają na Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej!
Test odbędzie się 25 lutego w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Do wygrania 20 tys. zł!

Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej to telewizyjny program rozrywkowy, a jednocześnie konkurs wiedzy ekonomicznej. To także dobra zabawa. W warszawskim studiu telewizyjnym Wielki Test rozwiązywać będą znani aktorzy, sportowcy, politycy i dziennikarze, a w Łodzi – wszyscy chętni. W studiu pojawią się m.in.: Tomasz Karolak, Jolanta Fraszyńska, Edyta Herbuś, Katarzyna Żak, Emilian Kamiński, Tadeusz Drozda, Paolo Cozza, Sebastian Chmara, Adrian Zieliński, Przemysław Miarczyński.
Program w Warszawie poprowadzą Paulina Chylewska i Maciej Orłoś, a w Łodzi - Radek Brzózka. Podczas Testu wystąpi Natasza Urbańska.Mieszany wybór element/tekst

mgr Olga Chaińska prowadzi wykład Akademii Zdrowia

Akademia Zdrowia

Wramach Akademii Zdrowia Kolegium Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu WSEiP 12 lutego br. odbył się wykład pt. "Brak aktywnkości przyczyną otyłości". Mgr Olga Chaińska omawiała wpływ braku aktywności fizycznej na stan zdrowia człowieka, jego sprawność i kondycję fizyczną. Prowadząca wykład zachęcała do aktywności ruchowej przystosowanej do możliwości i wieku osoby. Taka aktywność powoduje wydzielanie endorfin - hormonów szczęścia. Z materiału filmowego można dowiedzieć się, jakie są prawidłowe wartości wskaźników masy ciała, co daje aktywność fizyczna, również w sferze psychiki człowieka, a także jakie są cechy i zalecenia dotyczące intensywności treningu spalającego nadmiar tłuszczu w organizmie oraz treningu kardio.

SDBI„Surfuję, szanuję” to hasło przewodnie II Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Szkolenia Nauczycieli. W ramach obchodów Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu swój finał miał konkurs literacko-plastyczny, którego celem było propagowanie odpowiedzialnego użytkowania sieci internetowej. Jak podkreśliła mgr Monika Zawadzka-Chłopek z ŚODMiDN wszystkie finałowe prace „były na swój sposób piękne, wyjątkowe, niespotykane, z ogromnymi walorami edukacyjnymi i artystycznymi”. Nic dziwnego, że jury, aby ocenić 236 prac, obradowało dwa dni. W materiale filmowym  można obejrzeć relację z uroczystości. 

IISDBIII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu IISDBI2013

Serfuję. Szanuję

Zakończyła się druga edycja Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu, organizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa w Kielcach oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. W dniu 5 lutego w siedzibie WSEiP ponad 300 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyło w wykładach, prezentacjach, zajęciach warsztatowych i inscenizacjach, których wiodącym motywem były prawa i obowiązki użytkowników Internetu. Rozstrzygnięty został konkurs, w którym na etapie eliminacji szkolnych wzięło udział ponad 1000 uczniów. Więcej informacji na stronie: www.sdbi.wseip.edu.pl

edusalon 2

W dniach 30-31 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach brała udział w VIII Podkarpackich Targach Edukacyjnych „EduSalon”.
Targi, które odbyły się w Hali „Podpromie” w Rzeszowie, cieszyły się dużym zainteresowaniem maturzystów, gimnazjalistów, studentów, nauczycieli oraz doradców zawodowych. Swoją ofertę przedstawiło ponad 100 wystawców, m.in. renomowane uczelnie wyższe z całego kraju oraz zagranicy, szkoły ponadgimnazjalne, wydawnictwa edukacyjne oraz internetowe portale edukacyjne.

 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym54. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie WspółczesnymWSEiP
Zawody okręgowe  
Kielce, 19 stycznia 2013 r.
 
19 stycznia 2013 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa odbyły się zawody okręgowe 54. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Wzięło w nich udział 30 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego, zakwalifikowanych w wyniku eliminacji szkolnych. Uczestnicy Olimpiady rozwiązywali test, a następnie odpowiadali na pytania problemowe (temat wiodący bieżącej edycji Olimpiady: „Kultura w życiu społecznym”).
Komitet Okręgowy Olimpiady wyłonił pięcioro finalistów, którzy w dniach 9-10 marca 2013 r. będą reprezentować nasz region w zawodach centralnych (na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego):
 
 Mateusz Winczura  Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
 Natalia Tokarz  Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II
 Andrzej Szulc   Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach II
 Jakub Tokarski  Liceum Ogólnokształcące nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim III 
5  Hubert Kruk  II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach IV
 
Wszystkim uczestnikom zawodów, a szczególnie laureatom - serdecznie gratulujemy !!!
Zapraszamy do galerii zdjęć
 

Akademia EuropejskaAkademia Europejska

17 stycznia 2013 r. odbył się kolejny wykład Akademii Europejskiej. Profesor Marian Haliżak wygłosił wykład nt. "Stosunki handlowe Europy i Azji".

Tematyka zrealizowanego w ramach Akademii Europejskiej WSEiP wykładu prof. dr. hab. Mariana Haliżaka pt. „Stosunki handlowe Europy i Azji”, dotyczyła głównie relacji Unii Europejskiej z Chinami oraz zasobów i gospodarki Chin. Z materiału filmowego  można dowiedzieć się między innymi, jaka jest etymologia słowa Azjata, dlaczego rok 1978 jest ważny zarówno dla Chin, jak i całego świata, jak funkcjonuje unia celna Unii Europejskiej oraz które firmy produkujące dobra zaawansowanych technologii są symbolami chińskiego sukcesu, ale także ile żon miał chiński cesarz i dlaczego najważniejsza była ta pierwsza oraz dlaczego usługi kosmetologiczne są w Chinach wyjątkowo ekspansywne.

IKONA visage2013Pokaz wizażu, wykład dotyczący sztuki makijażu i porady z zakresu kosmetologii wypełniły program tegorocznego karnawałowego pokazu stylizacji. Pokaz zorganizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu WSEiP odbył się tym razem w ramach nawiązanej współpracy w Galerii ECHO. Prowadząca wykład mgr Ewa Filipecka, zdradzając tajemnice makijażu, wyraziła zaniepokojenie, że przysłuchujący się panowie poznają tajemnice „sztuki oszukiwania” - jak określa sztukę makijażu. W materiale filmowym można zobaczyć słuchaczki studiów stacjonarnych kierunku kosmetologia w roli zarówno modelek, jak i wizażystek.

Studentki Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Finansów laureatkami Świętokrzyskiego konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół wyższych

10 stycznia br. odbył się finał Świętokrzyskiego konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół wyższych organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce/Oddział Okręgowy w Kielcach.
Pani Agnieszka Kościołek – studentka II roku finansów i rachunkowości zajęła 2 miejsce
Pani Mariola Derda – studentka II roku studiów II stopnia na kierunku ekonomia zajęła 3 miejsce.
Serdecznie gratulujemy. Więcej o konkursie tutaj

Akademia ZdrowiaAkademia Zdrowia

21 marca 2013 r.  odbył się ostatni w roku akademickim 2012/2013 wykład Akademii Zdrowia Akademickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego nt. "Problemy współczesnej gastroenterologii". Doktor nauk medycznych Krzysztof Bartosz - specjalista gastroenterologii przedstawił w bardzo interesujący sposób najczęściej występujące choroby przewodu pokarmowego, ich pierwsze objawy, sposób postępowania pacjenta przy ich zauważeniu, leczenie. Liczne pytania słuchaczy skierowane do Pana Doktora świadczą o ważności poruszonego tematu dla zdrowia i komfortu życia słuchaczy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.