Ulixes 1Ulixes 2W naszej uczelni odbyło się spotkanie European Union Training and Research EEIG „Ulixes”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji edukacyjnych z Austrii, Danii, Hiszpanii, Litwy, Niemiec i Włoch. Polskę reprezentował mgr Zbigniew Szczepańczyk – dyrektor WSEiP ds. współpracy międzynarodowej. Spotkanie poświęcone było wspólnym projektom szkoleniowym i badawczym oraz wyborom nowego kierownictwa grupy, na którego przewodniczącą wybrano p. Birde Berg z Danii. W trakcie dwudniowych obrad zebrani spotkali się za pośrednictwem internetu z Europosłanką z naszego regionu, p. Różą Thun. Przebywająca w Brukseli p. Thun omówiła aktualny stan prac nad budżetem Unii Europejskiej. Wiele wskazuje na to, że w okrojonym budżecie będzie jednak więcej niż dotychczas pieniędzy na przedsięwzięcia w sferze edukacji, w tym program Erasmus.
Na zdjęciach: wirtualne spotkanie z p. Różą Thun prowadzi p. Luca Boetti.