Akademia EuropejskaProf. dr hab. Zenon Stachowiak podczas wykładu zatytułowanego „Perspektywy euro jako pieniądza światowego” przedstawił procesy kształtowania się i oddziaływania stref walutowych na świecie, a w tym strefy euro, oraz ich związek z siłą gospodarczą poszczególnych państw i regionów. Z materiału filmowego ponadto można dowiedzieć się, jakie są projekcje rozwoju obecnych potęg gospodarczych i jak może kształtować się walutowy obraz świata w 2050 roku, ile wynoszą rezerwy walutowe Chin, co to jest BITCOIN oraz waluta BRICS i co stanowi o jej potencjalnej sile.