IKONA kskn2013„Społeczeństwo i gospodarka oparte na wiedzy” to wiodąca tematyka referatów wygłoszonych na XIII Konferencji Studenckich Kół Naukowych, której organizatorem była Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach. Studenci kół naukowych uczelni z Lublina, Krakowa, Zamościa i Kielc zaprezentowali między innymi aktualną sytuację i kierunki zmian w funkcjonowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw w zakresie zagadnień prawnych, finansowych, społecznych, marketingu i ochrony zdrowia pracowników. W materiale filmowym można obejrzeć fragmenty sesji plenarnej.