IKONA Balcerowicz2013Prof. Leszek Balcerowicz na spotkaniu ze studentami, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa w Kielcach, przedstawił ujęte w książce „Odkrywając wolność” potencjalne źródła zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństw i gospodarek państw demokratycznych. W materiale filmowym  można dowiedzieć się między innymi z czego wynika konieczność „pilnowania aparatu państwowego”, a także jakie są przykładowe, niepokojące zjawiska dysfunkcjonowania władzy w Polsce, mające swe źródło w ustanowionych zapisach prawa.