WSEiP11 maja 2013 roku na terenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyła się akcja marszałka województwa Adama Jarubasa i Jerzego Stalmasińskiego, dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, podczas, której wszyscy zainteresowani mogli honorowo oddać krew oraz zarejestrować się w banku potencjalnych dawców szpiku kostnego. Relacja dziennikarzy Kuriera Studenckiego na stronie kurierstudencki.pl