prof. Leszek Balcerowicz w WSEiPO bestsellerze "Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów", studenckiej równości oraz o obywatelskiej kampanii z książką w tle i współczesnej wolności - rozmowa dziennikarki Kuriera Studenckiego z profesorem Leszkiem Balcerowiczem na stronie kurierstudencki.pl  Relacja z wykładu prof. Leszka Balcerowicza również na stronie kurierstudencki.pl