paragrafm3 października 2013 r. odbyła się konferencja nt. "Obrót powszechny i gospodarczy – problemy prawne i rynkowe”  stanowiąca kolejną z cyklu Konferencji Naukowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w ramach projektu nr POKL.04.01.01-00-168/09 pn. „Specjalność prawo administracji publicznej i gospodarcze, kursy przygotowujące do egzaminu aplikacyjnego oraz doszkalanie kadry naukowej z  zakresu specjalistycznych języków obcych”.