IKONA Seremet2013Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa była organizatorem wykładu pt. „Europejski nakaz aresztowania (ENA) w praktyce wymiaru sprawiedliwości”, wygłoszonego przez Andrzeja Seremeta – Prokuratora Generalnego RP. Andrzej Seremet omówił między innymi umocowanie europejskiego nakazu aresztowania w prawie polskim oraz funkcjonowanie procedur przekazania z Polski do państwa UE i występowania o przekazanie z państwa członkowskiego UE do Polski osób ściganych na podstawie ENA. Z materiału filmowego można dowiedzieć się także, co obejmują prace legislacyjne nad zmianami uregulowań dotyczących europejskiego nakazu aresztowania i co miał na myśli Andrzej Seremet mówiąc, że są fragmentem „olbrzymiej nowelizacji procedury karnej”.