swietoKielc2013 2W dniach 29 - swietoKielc2013 130.06.2013 r. podczas „Święta Kielc” na stoisku Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa można było uzyskać informacje na temat studiów prowadzonych w WSEiP, wziąć udział w projekcie „Doradztwo Edukacyjne” oraz wykonać badanie krwi i pomiar ciśnienia tętniczego.