IKONA krzywdzenie dziecka

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach i Prezydent Miasta Kielce byli organizatorami interdyscyplinarnej konferencji „Krzywdzenie dziecka – zapobieganie przemocy”. Wagę poruszanego problemu najtrafniej ujmują słowa Janusza Korczaka, zacytowane przez profesor Bożenę Matyjas: „Bez pogodnego, pełnego dzieciństwa całe życie jest potem kalekie”. Przesłania, ujętego w tych słowach, nie da się przecenić. W materiale filmowym można obejrzeć relację z sesji plenarnej.