IKONA MSW 2013Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz był gościem Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. W swoim wykładzie pt. ”Nowoczesne państwo wobec przemocy” przedstawił między innymi formy zwalczania przemocy kryminalnej, chuligańskiej i rodzinnej, a także procesy alienacji niektórych grup społecznych i tworzenia dzielnic w znacznej mierze wyłączonych spod wpływu struktur państwa. Minister podkreślił, że te zjawiska nie dotyczą Polski, gdyż „jedną z najcenniejszych walut, jakie posiada Polska, jest spójność społeczna, stabilność i jednorodność”. Z materiału filmowego można także dowiedzieć się z czego wynika moda na zachowania patologiczne.