WSEPiNM

24 października 2013 r. w siedzibie Uczelni  odbyła się konferencja „Gospodarka finansowa samorządu - bezpieczeństwo,kontrola, nadzór, przyszłość” inaugurująca studia na nowym kierunku Administracja oraz działalność  Centrum Kształcenia i Badań nad Administracją.

Program konferecji.