IKONA gaudeamus2013„Absolwent naszej uczelni musi być wykształcony wszechstronnie, musi rozumieć świat i w tym świecie pełnić różne role zawodowe i społeczne” - tymi słowami podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 J.M. Rektor WSEPiNM dr Tadeusz Dziekan nakreślił cel, do którego zmierza kadra naukowo-dydaktyczna WSEPiNM podczas procesu kształcenia studentów. Tylko najlepsze uczelnie przygotowują absolwentów tak, aby ci nie tylko posiedli wiedzę teoretyczną potrzebną do wykonywania określonego zawodu, ale byli zdolni do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności w oparciu o ogólne uniwersyteckie podstawy programowe. W materiale filmowym można obejrzeć obszerne fragmenty przemówienia J.M. Rektora WSEPiNM oraz uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki.