skrzydla2013

 Nagroda za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Prawa.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są trzyletnimi studiami licencjackimi, prowadzonymi w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach organizacyjnych Wydziału Prawa. Zaletą nowego kierunku są atrakcyjne specjalności: bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także zarządzanie kryzysowe. Nowatorski program kształcenia dla przyszłych studentów został już przygotowany. Pozwoli on zdobyć specjalistyczną wiedzę w zakresie tych obszarów kształcenia, które zawarte są w programie studiów.