Akademia ZdrowiaAkademia Zdrowia

21 marca 2013 r.  odbył się ostatni w roku akademickim 2012/2013 wykład Akademii Zdrowia Akademickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego nt. "Problemy współczesnej gastroenterologii". Doktor nauk medycznych Krzysztof Bartosz - specjalista gastroenterologii przedstawił w bardzo interesujący sposób najczęściej występujące choroby przewodu pokarmowego, ich pierwsze objawy, sposób postępowania pacjenta przy ich zauważeniu, leczenie. Liczne pytania słuchaczy skierowane do Pana Doktora świadczą o ważności poruszonego tematu dla zdrowia i komfortu życia słuchaczy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.