Kalendarium 2015

115 Rudolf NEI 2015 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych prezentuje nowość wydawniczą: Stanisław Rudolf (red.), „Teoretyczny i praktyczny wymiar nowej ekonomii instytucjonalnej” Kielce 2015. Spis treści.

Zapraszamy na stronę Działu Nauki i Wydawnictw WSEPiNM

 

9 grudnia 2015 r.  odbyło się seminarium podnoszące świadomość związaną z niepełnosprawnością i obecnością osób niepełnosprawnych na uczelni. Seminarium zostało zainaugurowane przez prorektora ds. badań i współpracy regionalnej dra Zdobysława Kuleszyńskiego. Moderatorami spotkania byli dr Wiktor Krasa pełnomocnik rektora ds. studenckich WSEPINM oraz dr Łukasz Baratyński dyrektor Akademickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego WSEPINM. Spotkanie było organizowane wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oddział w Kielcach.

W pierwszej części spotkania odbyła się prezentacja mgr Jadwigi Irla; p.o. DyrektoraPaństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oddział w Kielcach. Następnie odbyła się prezentacja dr Anny Siwoń nt. Wybranych metody fizjoterapii w profilaktyce niepełnosprawności i rehabilitacji.

W drugiej części spotkani głos zabrali a dokładnie przedstawicileka Samorządu Studenckiego WSEPINM Anna Niedbała, która omówił problematykę na temat:   Uczelni przyjaznych osobom niepełnosprawnym- szanse i zagrożenia dla osób niepełnosprawnych na studiach wyższych. Seminarium zakończyły pytania i uwagi od studentów.

Galeria zdjęć tutaj

 Program tutaj.

114 Baratynski Problemy prawa Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych prezentuje nowość wydawniczą:  Łukasz Baratyński, „Problem prawa do środowiska w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka”, Kielce 2015. Spis treści

Zapraszamy na stronę Działu Nauki i Wydawnictw WSEPiNM

szkolenie

logo FCWP

Fundacja Court Watch Polska zorganizowała dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych bezpłatne szkolenie z Obywatelskiego Monitoringu Sądów, które odbyło się 2 grudnia 2015 roku. Informacje |pdf

16 listopada 2015 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyła się konferencja „Dopalacze – nowa twarz problemu społecznego”. Informacje tutaj

26 października 2015 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych odbył się Kongres Kosmetyczny. Informacje tutaj i tutaj

ARO Pierwsze spotkanie Akademii Rozwoju Osobowości (ARO) odbyło się 29.10.2015 (czwartek) o godz. 17:00 w sali nr 527.

 

3 października 2015 roku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2015/2016. Wykład inauguracyjny pt. „Zaufanie a życie społeczne” wygłosił prorektor ds. badań i współpracy regionalnej dr Zdobysław Kuleszyński.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego była współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia”, która odbyła się 2 września 2015 r. i towarzyszyła XXIII Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego. Więcej informacji tutaj i tutaj.

Uczelnia została członkiem Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej - inicjatywy podjętej w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej ,,Roku Szkoły Zawodowców”. Jednym z priorytetów projektu jest rozwinięcie współpracy szkół z pracodawcami i dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Porozumienie o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej zostało objęte honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki i Ministra Edukacji Narodowej.

Intencją porozumienia jest współpraca między Sygnatariuszami i przyszłymi partnerami w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim oraz ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z praktyczną nauką zawodu.

Siedzibą ŚKEZ jest biuro Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" S.A. Regulamin Klastra i deklaracja partnerska dla zainteresowanych dostępne są na stronie internetowej www.sse.com.pl

konferencja

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych organizatorem kolejnej międzynarodowej konferencji.

W dniach 15-16 października 2015 r. w Podzamczu, gmina Chęciny, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn.: „Legalność zatrudnienia cudzoziemców”. Jej organizatorami byli: Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Spotkanie to stanowiło niezwykle udaną kontynuację ubiegłorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawników Polskich i Ukraińskich pn.: „Polska i Ukraina – wymiar sprawiedliwości, instytucje prawne, samorządność”.

Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją objęli: Główny Inspektor Pracy – Iwona Hickiewicz oraz Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie – Witalij Maksymenko.

Celem konferencji była wymiana poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli administracji rządowej, inspektorów pracy, wymiaru sprawiedliwości, pracowników naukowo – dydaktycznych, organów ścigania, biegłych oraz praktyków w obszarze następujących zagadnień: warunki legalności zatrudnienia cudzoziemców; sankcje z tytułu powierzenia pracy nielegalnie przebywającemu cudzoziemcowi (odpowiedzialność karna 
i administracyjna) oraz prawa i obowiązki zatrudnionego cudzoziemca oraz pracodawcy.

Prezentowane w trakcie konferencji referaty zostały opublikowane w formie recenzowanego wydawnictwa książkowego.

Ogłoszenie | Zaproszenie | Karta zgłoszeniowa - doc | pdf Program Konferencji |pdf 

 

legalnosc 0809  legalnosc 0840  legalnosc 0891
 asystentki na Wydziale Prawa - Diana Głownia i Paulina Łochowska  organizator konferencji - Prorektor WSEPiNM i Dziekan Wydziału Prawa, dr Krzysztof Wątorek  uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Legalność zatrudnienia cudzoziemców"

 

Sprawozdanie z konferencji tutaj Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

rankingFundacja Edukacyjna "Perspektywy" i "Dziennik Gazeta Prawna" w dniu 9.06.2015 r. już po raz szesnasty ogłosiły wyniki Rankingu Szkół Wyższych. W tym roku oceniono 87 uczelni akademickich, 70 magisterskich uczelni niepublicznych, 30 państwowych wyższych szkół zawodowych oraz aż 43 kierunki studiów. - Ranking to nie tylko narzędzie, które mądrze wykorzystane, może posłużyć maturzystom i ich rodzicom w wyborach edukacyjnych. - podkreśla Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy".

13 czerwca 2015 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych odbył się wykład Pawła Szkaleja – rzecznika prasowego ZUS o. Kielce na temat "Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka".

ARO Kolejne spotkanie Akademii Rozwoju Osobowości ARO odbyło się dnia 28 maja 2015 r. Temat spotkania: Wyznaczanie i realizacja celów - warsztaty. Spotkanie prowadziła dr Magdalena Rycerz-Fiuk.

konferencja 22 maja 2015 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Doradztwo edukacyjne – mamy dla Ciebie szkolenie. 

goryStudium Wychowania Fizycznego i Sportu w dniach 8-10 maja 2015 r. zorganizowało wyjazd w Pieniny do Krościenka n/Dunajcem. W programie: Sokolica, Trzy Korony, Wąwóz Homole lub inne atrakcje.

Uczelniana Rada Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych wraz z Kołem Naukowym „Per Aspera Ad Astra” zorganizowała  XV Konferencję Kół Naukowych, która odbyła się 07-08.05.2015 roku w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych przy ul.Jagiellońskiej 109 A. Regulamin XV Konferencji Kół Naukowych tutaj.

19.04.2015 w naszej Uczelni odbyło się pierwsze w tym roku akademickim Drzwi Otwarte organizowane przez Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz przez Biuro Informacji Kredytowej. Każdy student  mógł porozmawiać oraz dowiedzieć się więcej o tworzeniu systemów wymiany informacji finansowej w Polsce, Systemów Wymiany Informacji Związku Banków Polskich oraz pozabankowym rynku wymiany informacji gospodarczej. Praktyczne wiadomości oraz materiały informacyjne można było uzyskać na stoisku oznaczonym logotypami partnerów Programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (parter WSEPiNM), a wykazując się podstawową wiedzą z zakresu informacji gospodarczej będzie można dostać darmową gorącą kawę i pączka.

Warsaw Expo

W dniach 24-26 kwietnia 2015 r. odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Education & Fun. Wydarzenie to było inauguracyjną imprezą w nowym obiekcie wystawienniczo-konferencyjnym WARSAW EXPO. Na terenie targów między innymi swoje stoisko miała nasza uczelnia. Więcej informacji tutaj.

Lublin III 2015

W dniach 24-25 marca 2015 roku Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach brała udział w XI Targach Edukacyjnych w Lublinie. Targi odbyły się w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin.

Rzeszow 2015
W dniach 10 – 11 marca 2015 roku Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach brała udział w X Jubileuszowej Edycji  Podkarpackich Targów Edukacyjnych „EduSalon”. 

W dniach 3-4 marca 2015 roku Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach brała udział w dniach otwartych II L.O im K.K Baczyńskiego w Radomsku oraz w Targach Edukacyjnych w  Zespole Szkół im Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli.

17 marca 2015 r. w naszej Uczelni odbyło się spotkanie z inspektorami Urzędu Kontroli Skarbowej poświęcone "karuzeli podatkowej". Program spotkania tutaj.

 

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL oraz Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zorganizowały konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego - ©Wszystkie prawa zastrzeżone - konkurs na temat ochrony praw autorskich.

W dniach 27-28 luty 2015 roku Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach brała udział w targach edukacyjnych zorganizowanych przez miesięcznik „Perspektywy”.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach już po raz piąty współorganizowała Olimpiadę Wiedzy o Prawie. W zawodach okręgowych, które odbyły się w siedzibie Uczelni 28 lutego 2015 r., wzięło udział 30 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Zawody wyłoniły trzech finalistów; będą oni reprezentowali nasz region w ogólnopolskim finale Olimpiady - 28 marca 2015 r.

W ramach Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które odbyły się w dniach 10-12 kwietnia 2015 r. w Kielcach nasza Uczelnia zorganizowała dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych konkurs „Zdrowe jadło turystycznym symbolem regionów Polski” | regulamin | zgłoszenie | oświadczenie  oraz warsztaty „Zdrowa żywność magnesem rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki” | informacje | zgłoszenie.

eksplory2015eksplory2015 1

30.01.2015 r. w Regionalnym Centrum Naukowo-Technicznym w Podzamczu Chęcińskim, odbył się festiwal naukowy E(x)polry. Konkurs Naukowy E(x)plory jest największym w Polsce konkursem, skierowanym do młodzieży, która tworzy projekty naukowe. Podczas festiwalu młodzi naukowcy zaprezentowali 29 projektów (10 przyrodniczo-humanistycznych oraz 19 ścisłych). W skład jury z ramienia naszej uczelni wchodziła Pani prof. dr hab. Barbara Błaszczyk.

18 marca 2015 r. odbył się III Prawniczy Konkurs Krasomówczy „Gwałt przez uszy” – karać czy nie karać za wulgaryzmy?

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach już po raz ósmy współorganizowała Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 56. edycja Olimpiady miała temat przewodni – „Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego”. Zawody okręgowe, które odbyły się w siedzibie Uczelni  24 stycznia 2015 r., wyłoniły pięciu finalistów; będą oni reprezentowali region świętokrzyski w ogólnopolskim finale - w Uniwersytecie Warszawskim w dniach 14-15 marca.

konferencja Centrum Badań i Rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Uzdrowisko Busko-Zdrój byli organizatorami międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu pt. Kultura uzdrowiskowa w Europie / Spa culture in Europe. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 września 2015 r. w Busku-Zdroju.

Kilkadziesiąt młodych osób z Ukrainy podjęło w roku akademickim 2014/15 naukę w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Wśród tak licznego grona studentów jest również 10 żaków, którzy odebrali z rąk Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego oraz Rektora WSEPINM dra Tadeusza Dziekana stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Więcej>>>