Kalendarium 2016

Od połowy listopada  2016 r.  pracownicy i studenci naszej Uczelni zorganizowali zbiórkę zabawek dla małych pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie z okazji Dnia św. Mikołaja. 6 grudnia 2016 r. wszystkie zabawki (pluszaki, klocki, gry planszowe, książeczki, itp.) zostały przekazane najmłodszym podopiecznym jędrzejowskiego szpitala.

Mikołajki2016 001

Od początku listopada 2016 roku studenci naszej Uczelni zbierali słodycze i przybory szkolne dla dzieci z Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 w Kielcach. Szerzenie wśród młodzieży postawy nieobojętnej na otoczenie jest bardzo ważne. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego dobrze wiedziała jak zachęcić żaków do wzięcia udziału w akcji charytatywnej. Pomoc innym sprawia ogromną przyjemność, szczególnie gdy możemy to robić w tak dużym gronie.

41

18.11.2016 r. 18 studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, pochodzących z miasta partnerskiego Winnica na Ukrainie, odebrało decyzje o stypendiach przyznanych przez samorząd stolicy województwa świętokrzyskiego. Warunkiem otrzymania wsparcia było posiadanie dyplomu szkoły średniej lub wyższej z Winnicy oraz nauka na studiach stacjonarnych w wybranej uczelni wyższej w Kielcach. 

3 copy

W dniach 10-11.12.2016 r. w Targach Kielce odbyły się XI Ogólnopolskie  Tragi  Ślubne ” MODNY ŚLUB” oraz Salon Kosmetyki i Fryzjerstwa Ślubnego „VENUS”, na których stoisko wystawiennicze miała nasz uczelnia. Przez dwa dni imprezę  odwiedziło ponad 4500 osób zwiedzających.

VENUS 2016 1

17 listopada 2016 r.  odbyło się spotkanie dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Na spotkaniu  studenci mogli zapoznać się z praktycznymi doświadczeniami na temat funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej na rynku. Na spotkaniu zaprezentowano również nowe pomysły na biznes dla studentów zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej oraz  przeanalizowano sytuacje absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy.

Dni Ekonomii Społecznej

24 listopada 2016 r. w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym odbyło się Otwarte Spotkanie Edukacyjne dla młodzieży akademickiej i wszystkich, którym bliska jest idea transplantacji.

Transplantacja

W dniach 15-16.11.2016 r. w Mielcu oraz Dębicy odbyły się coroczne spotkania edukacyjne. Wystawcami Targów były szkoły wyższe, szkoły pomaturalne oraz instytucje szkoleniowe. Oferta podmiotów biorących udział w tym wydarzeniu, skierowana była przede wszystkim do młodzieży stojącej przed wyborem drogi dalszej edukacji, ale także do osób zainteresowanych uzupełnieniem, poszerzeniem swojego wykształcenia, lub zmianą kwalifikacji zawodowych. Wśród wystawców stoisko promocyjne miała również nasza uczelnia, na terenie którego młodzi ludzie mogli zapoznać się z ofertą kształcenia. Galeria zdjęć.

3

W dniu 8 listopada 2016 r. w naszej Uczelni odbyła się konferencja szkoleniową nt.:” Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży. Kiedy kończy się przyjemność a zaczyna uzależnienie”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przy współpracy ze Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty.

12

W dniu 3.11.2016 r. w Tarnowie odbyły się coroczne spotkania edukacyjne. Wystawcami Targów były szkoły wyższe, szkoły pomaturalne oraz instytucje szkoleniowe. Oferta podmiotów biorących udział w tym wydarzeniu, skierowana była przede wszystkim do młodzieży stojącej przed wyborem drogi dalszej edukacji, ale także do osób zainteresowanych uzupełnieniem, poszerzeniem swojego wykształcenia, lub zmianą kwalifikacji zawodowych. Wśród wystawców stoisko promocyjne miała również nasza uczelnia, na terenie którego młodzi ludzie mogli zapoznać się z ofertą kształcenia. Galeria zdjęć tutaj.

targiTarnow2016 009

Targi Kielce gościły 25 października po raz szesnasty delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej, Policję a także przedstawicieli polskich miast na rokrocznie organizowanej konferencji Bezpieczny Stadion. W tym roku odbyła się XVI edycja. Wśród prelegentów był obecny z ramienia PZPN dr Marcin Sabat reprezentujący Departament Organizacji Imprez, jeden z wykładowców w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Studentki kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne WSEPiNM podczas XVI Konferencji Bezpieczny Stadion

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery, który rozpoczął się w poniedziałek (17.10.2016 r.), obfitował w wydarzenia i imprezy dla ludzi młodych, propagujące aktywne podejście do spraw kariery zawodowej, przedsiębiorczości, zachęcające do zdobywania informacji i umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy.  Hasło tegorocznej edycji OTK – „Bądź autorem swojej kariery” – jest również motywem przewodnim propozycji jaką dla studentów i absolwentów szkół wyższych mają Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych.

eures2016

W dniach 10-12 listopada 2016 r. przebywała w Winnicy - siostrzanym mieście Kielc na Ukrainie - delegacja naszej uczelni na czele z Prorektorem dr. Krzysztofem Wątorkiem. Nasi przedstawiciele odbyli szereg spotkań w szkołach i wyższych uczelniach, spotkali się także z miejscową Polonią i kierownictwem organizacji współpracujących z naszym krajem. Jednym z efektów wyjazdu było podpisanie umowy o współpracy z Winnickim Instytutem Spółdzielczym - elitarną wyższą uczelnią, kształcącą na kierunkach, które mają swoje odpowiedniki w WSEPiNM. Wizyta naszej delegacji spotkała się z dużym zainteresowaniem władz miasta i regionu, relacjonowała ją szeroko miejscowa prasa, radio i telewizja: materiał tutaj i tutaj

W hotelu Binkowski w Kielcach 24 października 2016 r. obyła się Konferencja Gospodarcza "Świętokrzyskie – jaka przyszłość?". Wydarzenie to zostało zorganizowane przez "Echo Dnia" wspólnie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego, wojewodą świętokrzyskim, Radiem Kielce, TVP Kielce, Starachowicką Strefą Ekonomiczną i firmą „Mesko”.

Konf Gospod 2016 007

17 listopada 2016 r. w naszej Uczelni odbyło się spotkanie na temat szeroko rozumianej Ekonomii Społecznej. Spotkanie miało formę moderowanego panelu eksperckiego. Zaproszeni eksperci przekazali studentom kieleckich uczelni wiedzę praktyczną, opartą na własnych doświadczeniach o funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej oraz analizą sytuacji absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy.

24 października 2016 r. w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się II Konferencja Gospodarcza „Świętokrzyskie – jaka przyszłość”. Jeden z paneli dyskusyjnych dotyczył kształcenia studentów w szkołach wyższych dla potrzeb współczesnej gospodarki. Więcej informacji na temat konferencji tutaj.

 

15 października 2016 r. odbyły się warsztaty z techniki mycia rąk organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Wydziału Nauk Medycznych, podczas których można było poznać prawidłową technikę mycia rąk oraz sprawdzić skuteczność mycia rąk z użyciem  lampy UV.

rece

8 listopada 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyła się konferencja szkolelniowa nt.: "Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży. Kiedy kończy się przyjemność a zaczyna uzależnienie", której współorganizatorem było Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

20 października 2016 r, studenci i absolwenci zainteresowani pracą za granicą mieli możliwość bezpośredniego spotkania z doradcami EURES (Sieci Europejskich Ofert Pracy). Podczas dyżuru w naszej Uczelni doradcy udzielali informacji m.in. o tym jak szukać ofert pracy za granicą, w jaki sposób przygotować się do wyjazdu, o co należy zadbać, by wyjazd był bezpieczny i o unijnym programie mobilności zawodowej. Zainteresowani będą mieli dostęp do aktualnych ofert pracy za granicą.

24.09.2016 r. obyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów licencjackich oraz magisterskich. Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  licencjackich kierunków administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz jednolitych studiów magisterskich kierunku prawo otrzymali z rąk Prorektora  dr. Krzysztofa Wątorka dyplomy ukończenia studiów. Zapraszamy do galerii zdjęć z tego wydarzenia (fot. Tomasz Górski).

Uroczyste wręczenie dyplomów

 

Spór o gruszę – kto miał rację w sienkiewiczowskim procesie Rzędzianów z Jaworskimi?

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani problematyką prawniczą, chcący doskonalić umiejętności retoryczne i lubiący oratorskie popisy wzięli udział w IV Prawniczym Konkursie Krasomówczym, organizowanym przez Wydział Prawa WSEPiNM.

1

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego była współorganizatorem dwóch olimpiad przedmiotowych. W bieżącym roku szkolnym już po raz dziesiąty uczestniczymy w przeprowadzeniu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a  po raz ósmy Olimpiady Wiedzy o Prawie. Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego do udziału w obydwu olimpiadach.

olimpiada

9 września 2016 roku miało miejsce zakończenie VII edycji studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. W uroczystości uczestniczył zastępca dyrektora Oddziału kieleckiego NBP pan Krzysztof Szczerba. Pani dr. Barbara Piasecka- Janowicz kierownik studiów podsumowała efekty siedmioletniej współpracy naszej Uczelni z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie rozpowszechniania wiedzy na temat funkcjonowania wspólnej waluty w Unii Europejskiej.

8 października 2016 roku w naszej Uczelni odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017. Wykład inauguracyjny pt. „Podstawowe problemy i kierunki nowej kodyfikacji prawa cywilnego” wygłosił prof. zw. dr hab. Aleksander Lichorowicz. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

8 września 2016 r. na terenie Targów Kielce odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna", która towarzyszyła XXIV Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego. Program Konferencji tutaj.

Nauczyciele z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w gronie laureatów plebiscytu „Belfer Roku 2015/2016”. Dobry pedagog to osoba, która nie traktuje swoich obowiązków tylko jako pracy, to pasjonat, osoba z powołaniem, najlepszy fachowiec w swojej dziedzinie - mówił świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik podczas gali plebiscytu Belfer Roku 2015/2016, która odbyła się 7 czerwca, w hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach. W gronie nagrodzonych pedagogów znaleźli się także wykładowcy szkół wyższych. W tej kategorii bezkonkurencyjni byli pracownicy naszej uczelni. Na podium stanęli doktorzy: Łukasz Baratyński, Wiktor Krasa oraz Magdalena Rycerz-Fiuk.

Od lewej: doktor Wiktor Krasa, doktor Magdalena Rycerz-Fiuk oraz doktor Łukasz Baratyński (fot. Dawid Łukasik)

 

W dniach 18-19 czerwca 2016 r. na Wydziale Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych odbyła  się konferencja poświęcona problematyce strefy euro. Konferencja  połączona była  z zakończeniem VII Edycji Studiów Podyplomowych „Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro” i prezentacją przez słuchaczy prac dyplomowych.

MFSE2016 010

W dniach 6-7 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy Ochrony Zdrowia w Wymiarze Międzynarodowym”. Organizatorem konferencji był Wydział Nauk Medycznych naszej uczelni pod przewodnictwem dr. n. med. Grzegorza Gałuszki. Wśród zaproszonych gości znajdowali się przedstawiciele Ukrainy oraz Czech. 

ochr zdr 2016 001

Studenci II roku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne naszej  Uczelni w ramach zajęć praktycznych wzięli udział w meczu piłkarskim „Korony” Kielce – imprezie masowej z rygorem podwyższonego ryzyka.  

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego na stadionie Korony

Podczas Konferencji Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami Wydziałów Prawa Szkół Wyższych i przedstawicielami samorządów prawniczych, która odbyła się w lutym br. w Popowie, omówiono wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze oraz aplikacje ogólną uprawniającą do studiowania w Krajowej Szkole Sądowniczej i Prokuratury. 

studenki prawa

 

3 czerwca 2016 r. w naszej Uczelni odbyło się uroczyste czepkowanie studentów pierwszego roku oraz absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Studenci złożyli  uroczyste Ślubowanie oraz odśpiewali Hymn Pielęgniarski. Absolwentom zostały wręczone dyplomy z rąk Dziekana Wydziału Nauk Medycznych dr. n. med. Grzegorza Gałuszki. Studia II stopnia na kierunku pielęgiarstwo w WSEPiNM są obecnie w organizacji. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

czepkowanie2016 021

 

Od 19 maja 2016 r. pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach organizowali  zbiórkę zabawek dla małych pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. 1 czerwca 2016 r. wszystkie zabawki (pluszaki, klocki, gry planszowe, książeczki, itp.) zostały przekazany najmłodszym podopiecznym jędrzejowskiego szpitala. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć (fot. Justyna Sztuk, Tomasz Górski)

Studenci II roku fizjoterapii WSEPiNM

W dniach 18 i 19 czerwca 2016 na Wydziale Ekonomii WSEPiNM odbyła się konferencja poświęcona strefie euro połączona z zakończeniem siódmej edycji studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro organizowana wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim. Podczas konferencji słuchacze studiów podyplomowych prezentowali swoje prace dyplomowe dotyczące w/w problematyki. Program konferencji dostępny na stronie studiów podyplomowych www.pod.wseip.edu.pl w zakładce Oferta specjalna/Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro/Konferencja podsumowująca VII edycję studiów podyplomowych lub tutaj.

konferencja Wydział Nauk Medycznych WSEPiNM zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową "Problemy Ochrony Zdrowia w Wymiarze Międzynarodowym", która odbyła się w dniach 6-7 czerwca 2016 r. w siedzibie Uczelni. Informacje tutaj.

W Polsce w tym roku 10 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Nerek. Tegoroczne obchody skupiały się na promowaniu wczesnej diagnostyki przewlekłej choroby nerek (PChN), która zawsze jest bardzo poważna, a liczba chorych stale wzrasta. Nefrolodzy szacują, że W Polsce na przewlekłą chorobę nerek (PChN) cierpi około 4,5 miliona Polaków, czyli ponad 10% społeczeństwa. Większość z osób nie wie, że ten problem dotyczy również ich, ponieważ choroba nerek przebiega bezobjawowo. Priorytetem jest promowanie wczesnej diagnostyki PChN, zwracanie uwagi społeczeństwa na fakt, iż szybka diagnoza to szansa na zwolnienie postępu choroby o kilka lub nawet kilkanaście lat.

21 kwietnia 2016 r. odbyło się seminarium naukowe pt. „Podnoszenie świadomości związanej z niepełnosprawnością i obecnością osób niepełnosprawnych na Uczelni”.

Program seminarium:
godz. 11:00 Otwarcie seminarium; dr Wiktor Krasa pełnomocnik rektora ds. studenckich WSEPINM oraz dr Łukasz Baratyński dyrektor Akademickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego WSEPINM

1. Panel I, godz.11:15
PFRON jako instytucja wspierająca rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych
Wystąpienie Pana Andrzeja Michalskiego; Dyrektora Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oddział w Kielcach;

Przerwa godz. 12:00-12:10

2. Panel II, godz.12:10
Wybrane metody fizjoterapii w profilaktyce niepełnosprawności i rehabilitacji Wystąpienie przedstawiciela WSEPINM (dr Anna Siwoń)

3. Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym- szanse i zagrożenia dla osób niepełnosprawnych na studiach wyższych;
Wystąpienie przedstawiciela samorządu studenckiego WSEPINM.

4. Dyskusja, zakończenie i podsumowanie seminarium, od godz.13:00 do godz.13:15

W dniach 3-5 marca studenci Koła Naukowego „Per Aspera ad Astra” Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, gościli z wizytą na lwowskim Uniwersytecie im. Iwana Franki.

Lwow2016 004

 

W dniach 30.03-01.04.2016 r. nasza Uczelnia gościła na XII Targach Edukacyjnych Starpress. Przez trzy dni, odwiedziliśmy trzy miasta: Końskie, Skarżysko-Kamienna oraz Starachowice. Na terenie naszych stoisk uczestnicy targów mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej uczelni. Zapraszamy do galerii zdjęć.

starpress2016 006

W dniach 22-23 marca 2016 roku Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach brała udział w Giełdzie Szkół i Uczelni w Kielcach. Targi odbyły się na terenie Centrum Kongresowego Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1.

gielda szkol 2016 008

Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych był organizatorem konkursu ©Wszystkie prawa zastrzeżone - konkurs na temat ochrony praw autorskich

konkurs prawa autor

 

Wydawnictwo WSEPiNM prezentuje nowość wydawniczą: Magdalena Górska (red.) "Przygody Vatmana. Podatki w życiu człowieka". Dystrybucję publikacji prowadzi Biblioteka Uczelni tel. 41 366 93 95.

Przygody Vatmana. Podatki w życiu człowieka

W dniach 26-27 lutego 2016 roku Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach brała udział w targach edukacyjnych zorganizowanych przez miesięcznik „Perspektywy”. Targi, które odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie cieszyły się dużym zainteresowaniem: maturzystów, gimnazjalistów, studentów, nauczycieli oraz doradców zawodowych. Swoją ofertę przedstawiło ponad 250 wystawców w tym szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie polskie i zagraniczne oraz instytucje edukacyjne. Zapaszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

W dniu 2 marca br. na terenie Naszej Uczelni odbył się II Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Udział w w tym etapie Olimpiady wzięło 25 uczniów ze świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych, wyłonionych wcześniej w etapach szkolnych. 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach już po raz szósty współorganizowała Olimpiadę Wiedzy o Prawie. W zawodach okręgowych, które odbyły się w siedzibie uczelni w sobotę 27 lutego, wzięło udział 14 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Zawody wyłoniły trzy finalistki; będą one reprezentować nasz region w ogólnopolskim finale Olimpiady – 2 kwietnia 2016 r.

Zagrożenie cyberprzemocą, bezpieczeństwo danych i piractwo w globalnej sieci, a także problem uzależnienia od Internetu to tylko niektóre z tematów poruszonych w ramach V. Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu.

8 lutego 2016 r. w  WSEPiNM odbyła się piąta już edycja Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

20 lutego 2016 r. w WSEPiNM gościł Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Pan Rzecznik przyjechał na zaproszenie studentów z Koła Naukowego "Per Aspera Ad Astra". Spotkanie było poświęcone problemom związanym z kryzysem migracyjnym. Pan Rzecznik wygłosił wykład, po którym rozgorzała dyskusja. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Wdniach 2-3.02.2016 roku Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach brała udział w XI Edycji Podkarpackich Targów Edukacyjnych „EduSalon”. Targ które odbyły się w Hali „Podpromie” w Rzeszowie, cieszyły się dużym zainteresowaniem: maturzystów, gimnazjalistów, studentów, nauczycieli oraz doradców zawodowych. Swoją ofertę przedstawiło ponad 100 wystawców, min. renomowane uczelnie wyższe z całego kraju oraz zagranicy, szkoły ponad gimnazjalne, wydawnictwa edukacyjne, oraz internetowe portale edukacyjne

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

29.01.2016 r. podczas uroczystej gali w Centrum Kongresowym zostały wręczone  świętokrzyskie nagrody gospodarcze Liderzy Regionu. Kapituła nagrody wyróżniła najlepsze firmy i instytucje z naszego regionu, które błyszczały w swoich branżach, swoimi osiągnięciami i działaniami promowały świętokrzyskie w całej Polsce. Nasza uczelnia otrzymała nagrodę w kategorii nauka.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Lider2015

Już po raz dziewiąty Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach współorganizowała Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 57. edycja Olimpiady miała temat przewodni – „Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego”. Zawody okręgowe, które odbyły się w siedzibie Uczelni 16 stycznia 2016 r., wyłoniły pięciu finalistów; będą oni reprezentować region świętokrzyski w ogólnopolskim finale – w Uniwersytecie Warszawskim, w dniach 19-20 marca 2016 r.

uwagaW ramach programu "Study in Poland" opublikowany został najnowszy raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2015". Jak z niego wynika, w naszej uczelni studiuje dwukrotnie więcej studentów zagranicznych niż w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i aż dziesięciokrotnie więcej niż w Politechnice Świętokrzyskiej.