Kalendarium 2019

Bezpieczeństwo mieszkańców i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni w gminie, tematem zajęć studentów II roku kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, z zastępcą burmistrza gminy i miasta Chęciny mgr Mariuszem Nowakiem. Pan burmistrz M. Nowak podzielił się ze studentami naszej uczelni swoimi uwagami nt. osiągnięć gminy w ostatnich latach, wynikających z realizacji ustawowego zakresu działań, zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

BW

dr Magdalena Rycerz Fiuk10 stycznia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Akademii Rozwoju Osobowości. Spotkanie prowadziła dr Magdalena Rycerz-Fiuk, trener rozwoju osobistego. 
 
Aro logo 1