24 maja 2019 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Studentów pt.: „Korupcja a bezpieczeństwo państwa – od wizji do rzeczywistości – diagnoza, profilaktyka, zwalczanie” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy. 

Informacje nt. konferencji w ogłoszeniu i zapowiedzi.

Conference on corruption - general information
Invitation to conference on corruption

konferencja