-->

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego zachęca do rozpoczęcia studiów w marcu 2019 roku. Uczelnia rozpoczyna nabór śródroczny na studia podyplomowe - jest to propozycja dla osób, które ukończyły już studia wyższe, licencjackie lub magisterskie. Rozbudowana oferta studiów podyplomowych pozwala znaleźć odpowiednią tematykę dla każdego, kto chce podnosić swoje kwalifikacje. Oferta studiów podlega ciągłym zmianom, aby jak najlepiej odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy.

Słuchacze na studiach podyplomowych mogą zdobyć nowe uprawnienia, rozszerzyć swoją wiedzę, a nade wszystko udział w studiach to możliwość spotkania praktyków, nawiązania nowych znajomości, a także poszerzenia swoich horyzontów.

Oferta edukacyjna WSEPiNM w naborze śródrocznym roku akademickiego 2018/2019 obejmuje następujące kierunki:

  • administracja państwowa i samorządowa,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • dietetyka i planowanie żywienia,
  • kadry i płace,
  • prawo zamówień publicznych,
  • zarządzanie podmiotami leczniczymi, 
  • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Warto zaznaczyć, że Uczelnia nie pobiera opłat przy zapisie na studia, a ewentualne rozłożenie opłat na raty nie zwiększa ogólnej ceny studiów.

Pełna oferta studiów podyplomowych dostępna jest pod adresem: www.pod.wsepinm.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach dysponuje nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną i zapleczem naukowym. Zajmuje nowoczesny dziewięciokondygnacyjny budynek położony w centrum Kielc, w niewielkiej odległości od dworców PKP i PKS. Obiekty uczelni – pozbawione barier architektonicznych – są przygotowane na przyjęcie studentów niepełnosprawnych.

Zapraszamy na studia podyplomowe.