Jest pierwszą studentką Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, która zasiądzie w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wcześniej długo działała w samorządzie studenckim naszej uczelni i w innych organizacjach ogólnopolskich. Alicja Ciszek w wywiadzie dla Studenta zdradza, jak wyglądała jej ścieżka kariery w samorządności studenckiej.

Alicja Ciszek 1

 

Kim jest przyszła przedstawicielka Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w RGNiSW?

Jestem studentką ekonomii menadżerskiej, na co dzień pracuję w hotelu, jako recepcjonistka. Przede wszystkim jednak jestem dinozaurem samorządności (śmiech). Do tej pory zajmowałam się samorządem studenckim, nadal piastuję funkcję wiceprzewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Już od pierwszego roku studiów zaczęłam działać w samorządzie – zaczęłam od komisji stypendialnej, następnie zostałam wybrana na Przewodniczącą Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu studiując kosmetologię. Podejmując drugi kierunek studiów – turystykę i rekreację, również zaczęłam angażować się w prace w różnych komisjach na Wydziale Nauk Społecznych i tam również zostałam wybrana z czasem na Przewodniczącą WRSS. Po pewnym czasie zwolniło się miejsce Sekretarza w URSS i zostałam na niego powołana, w kolejnych wyborach wystartowałam już na Przewodniczącą Samorządu Studenckiego i po wygranej, byłam nią pełną 2 – letnią kadencję.

W takim razie jak to wyglądało z organizacjami poza samorządem studenckim?

Poza Samorządem Studenckim, jeszcze w liceum należałam do Stowarzyszenia Orląt Armii Krajowej. Później byłam też wolontariuszką w Akademii Przyszłości i w Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”, gdzie już podczas studiów koordynowałam koncert charytatywny. Byłam także Ambasadorką CSR w Lidze Odpowiedzialnego Biznesu oraz Ambasadorką Students Association of Networking. Będąc już w samorządzie studenckim zostałam delegatem na zjazdy Forum Uczelni Niepublicznych oraz Parlamentu Studentów RP. Temat szkolnictwa wyższego stał mi się bliski i chciałam dzielić się doświadczeniem, jakie zbierałam przez lata samorządności. W 2017 roku zorganizowałam VII Zjazd FUNu w Kielcach, miał on charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zostałam zgłoszona jako kandydatka do Zarządu tej organizacji i weszłam do niego mając największą ilość głosów. To uświadomiło mnie jak dużym poparciem cieszę się, wśród przedstawicieli studentów uczeni niepublicznych, nie mogłam ich zawieźć i razem z resztą Zarządu FUNu mocno pracowałam prowadząc warsztaty, będą współautorką „Poradnika samorządowca uczelni niepublicznej”, który wydaliśmy w marcu 2018 roku. Przez cały rok piastowałam również funkcję Rzecznika Medialnego FUNu zajmując się głównie socjal mediami. W styczniu tego roku zostałam z kolei powołana do Rady Mentorów Forum Uczelni Niepublicznych, jako zasłużona już działaczka na rzecz samorządności studenckiej.

Skąd pomysł na objęcie funkcji w PSRP a co za tym idzie w RGNiSW?

To nie był mój pomysł (śmiech). Dobro studentów uczelni niepublicznych jest dla mnie bardzo ważne, wiedzą o tym osoby, które namówiły mnie do kandydowania na tą funkcję. Po bardzo długich i głębokich przemyśleniach zdecydowałam, że to dobra opcja.

Jakie argumenty przemawiały za?

Pierwszy argument, jaki padł to nikt nie ma większego doświadczenia – lata praktyki (śmiech). Później pojawiły się wątpliwości, bo to już jest praca z elitą szkolnictwa wyższego w Polsce, że może i mam ambicje i zapał do pracy, ale czy podołam tym wszystkim aktom prawnym i czy moje doświadczenie będzie na tyle pomocne. Całe szczęście mam dobrych przyjaciół, którzy opowiedzieli mi na czym dokładnie polega ta praca i upewnili w swoim stanowisku, że dam sobie radę. Wiem, że bardzo mnie to rozwinie i niesamowitym doświadczeniem będzie mieć realny wpływ na rozwój szkolnictwa wyższego.

Jak wyglądał więc proces rekrutacji?

Po wyborach nowych władz PSRP i rozpoczęciu kadencji z dniem 1 stycznia 2019 roku należało zgłosić swoje kandydatury. Wysłałam, więc swoje CV oraz odbyłam rozmowę z przewodniczącym PSRP Dominikiem Leżańskim. Rozpatrzył on pozytywnie moją kandydaturę i zaprosił na posiedzenie I Rady Studentów, gdzie przedstawił moją sylwetkę i pozostałych kandydatów. Po głosowaniu zostałam pozytywnie zaopiniowana.

Wdrażasz się już w funkcję?

Jeszcze niezupełnie, 14 lutego odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na którym zostaniemy zatwierdzeni wraz z trzema pozostałymi przedstawicielami PSRP do tego organu.

Czym dokładnie będziesz się zajmować?

Rada Główna współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa. W szczególności wyraża z własnej inicjatywy opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i oświaty. Opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz rozwoju nauki i innowacyjności, a także zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. Wyraża opinie w sprawach projektu budżetu państwa w zakresie części, których dysponentami są minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz minister właściwy do spraw nauki w sprawach zasad przyznawania uczelniom dotacji z budżetu państwa, a także w sprawach środków na naukę i szkolnictwo wyższe przewidzianych w częściach budżetu państwa. Wyraża opinie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów. Jest to bardzo odpowiedzialna praca, a to nie wszystkie kompetencje, jakie wymieniłam.