-->

Kolejne wydarzenie w murach naszej Uczelni już za nami. W czwartek 7 lutego 2019 r. miała miejsce konferencja pt. ,,Mediacje w sprawach gospodarczych”. Konferencja rozpoczęła się o godzinie 9.30 i trwała aż do godziny 15.30. Temat mediacji jest ostatnio bardzo popularny, ponieważ jest to coraz skuteczniejsza droga rozwiązywania wszelkich sporów, co zresztą było widać po wypełnionej słuchaczami auli.

mediacje

Moderatorem konferencji była pani Izabela Buszewicz-mediator. Wszyscy uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień pięciu znakomitych prelegentów w tym również wykładowcę naszej Alma Mater – dr Paweł Łabuz. Ponadto wystąpił również gość specjalny prof. dr hab. Andrzej Szumański z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pozostałymi prelegentami zostali Pani dr Magdalena Makieła- adwokat i mediator, Agnieszka Kierkowska- Sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach oraz Daniel Prokopowicz- prokurator.

                  Omawiając temat mediacji na samym początku należy zwrócić uwagę co to tak właściwie jest, otóż mediacja to dobrowolny i poufny proces dochodzenia przez strony sporu do jego rozwiązania na drodze negocjacji. Rozwiązanie wypracowywane jest z udziałem osoby trzeciej, czyli właśnie mediatora. Co ważne mediator ma obowiązek prezentowania obiektywnego stanowiska wobec stron biorących udział w sporze. Zadaniem mediatora jest wypracowanie polubownej ścieżki porozumienia, która będzie najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich biorących udział w konflikcie. Warto zwrócić uwagę, że skorzystanie z mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Z pomocą mediatora można rozwiązać wiele spraw cywilnych, gospodarczych lub pracowniczych.

                  Z sięgania do mediacji płynie wiele korzyści, a przede wszystkim pomaga ona w szybkim, samodzielnym oraz tanim rozwiązaniu sporu. Sprawy rozwiązywane drogą mediacji dochodzą do ugody i zakończenia sprawy w terminie do 30 dni, natomiast sprawa na drodze sądowej może ciągnąć się latami.

                  Jako ostatni aspekt poruszany w tym temacie mediacji należy także zwrócić uwagę na samego mediatora, który pomaga nam rozwiązywać owe spory. W przypadku, gdy mamy do czynienia z mediacją sądową, ze skierowania sądu, mediator jest wybierany przez sąd. W innych przypadkach mediatora wybiera strona bądź strony konfliktu wspólnie. Co istotne, mediator nie rozstrzyga sporu. Jego zadaniem jest natomiast to, aby wspólnie ze stronami konfliktu wypracować możliwie najlepsze rozwiązanie. Podczas mediacji zachowuje on neutralność oraz poufność gwarantowaną poprzez przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Wszyscy mediatorzy są zobligowani do przestrzegania Kodeksu Etycznego Mediatorów uchwalonego przez Komisję Europejską oraz Kodeksu Etycznego Mediatorów Polskich uchwalonego przez Społeczną Radę ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.

                  Mediacje to skuteczny sposób rozwiązywania sporów, dlatego organizowanie takich konferencji jest bardzo ważne, aby zachęcić wszystkich ludzi do korzystania z tej drogi, zamiast od razu kierować sprawy do sądu, które są przytłoczone ilością spraw.

Kamil Rębosz