Już po raz ósmy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w cyklu zajęć edukacyjnych w ramach Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu, organizowanego wspólnie przez Wyższą Szkołę Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

8 sdbi 1

Wykłady, prezentacje i zajęcia warsztatowe tegorocznej edycji prowadzili doradcy metodyczni SODMiN, pracownicy naukowi Uczelni oraz oficerowie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Motywem przewodnim zajęć, w których uczestniczyło ponad 100 uczniów oraz około 70 nauczycieli, doradców metodycznych oraz pedagogów z Kielc i województwa świętokrzyskiego, był problem zagrożeń wynikających z aktywności w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem mowy nienawiści i hejtu.

8 sdbi 2

– Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. – przypomniała Barbara Dziedzic, dyrektor SODMiDN w Kielcach. Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest już po raz ósmy co potwierdza, że znalazł trwałe miejsce w kalendarzu wydarzeń edukacyjnych naszego regionu. To bardzo ważne, by inicjować działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do Internetu, propagować dobre obyczaje wśród jego użytkowników i dokładać starań, by cyfrowe zasoby wykorzystywane były do osiągania pozytywnych celów. W ten sposób buduje się kulturę zrozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.


Na wzrastające znaczenie komunikacji z wykorzystaniem tzw. „nowych mediów” i wynikające z tego zagrożenia zwracała uwagę Monika Zawadzka-Chłopek, pomysłodawczyni Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu, doradca metodyczny w SODMiDN.

– Około 15 procent uczniów w wieku od 9 do 17 lat spędza każdego dnia ponad pięć godzin w sieci, często spotykając się z różnymi internetowymi zagrożeniami, takimi jak fake newsy, mowa nienawiści, niebezpieczne treści, czy kontakty. Uczniowie mają problemy z krytycznym odbiorem treści oraz z ich tworzeniem, często nie potrafią rozróżnić informacji prawdziwej od nieprawdziwej. Chętnie też ośmieszają i obrażają innych użytkowników, ulegając złudzeniu anonimowości w globalnej sieci. Dlatego warto tłumaczyć im, jak w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z Internetu.

Nieco inne przesłanie do młodych słuchaczy miał dr Zdobysław Kuleszyński, prorektor WSEPiNM. Apelował, by w epoce wszechobecnej komunikacji elektronicznej nie zaniedbywać relacji osobistych.

– Młodzi ludzie intensywnie korzystają z Internetu, są bardzo aktywni na portalach społecznościowych, porozumiewają się za pomocą coraz bardziej wymyślnych komunikatorów. Jest to proces nieunikniony i prowadzi do zmian w życiu jednostek i zbiorowości, które w ostatecznym rachunku są pozytywne. Ważne jest, by budowane w ten sposób relacje opierały się na tolerancji, poszanowaniu odmiennych poglądów oraz prywatności i godności innych użytkowników sieci. Co jeszcze ważniejsze, nie powinny zastępować kontaktów bezpośrednich, osobistych. Źle by było gdyby przysłowiowe spotkania „pod trzepakiem” zostały wyparte przez spotkania w „grupach facebookowych”.

8 sdbi 3Podobnie jak w latach ubiegłych najbardziej oczekiwaną częścią VIII Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu było rozstrzygnięcie konkursu „Razem dla lepszego Internetu”, który w tym roku cieszył się dużym zainteresowaniem. Konkurs był dwuetapowy i obejmował dwie kategorie prac: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i starszych klas szkoły podstawowej – film lub spot reklamowy, animacja komputerowa, teledysk, piosenka; dla najmłodszych – animacja komputerowa w programie Scratch lub rysunek w programie Paint.        
W etapie szkolnym, wzięło udział 704 uczniów z 42 szkół; do etapu wojewódzkiego szkolne komisje konkursowe zakwalifikowały 73 prace. Jury nagrodziło lub wyróżniło 36 prac przygotowanych przez 48 uczniów.

Dzięki hojności sponsorów nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe. Fundatorami byli między innymi: Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, Prezydent Kielc, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Grupa MAC S.A., Grupa Helion - Helion Edukacja, Polskie Biuro ECDL, Wydawnictwo Nowa Era oraz Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych.

                                                                          

/wlo-do/