W ostatnich dniach na uczelni 14 i 15 marca odbyła się już druga edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Zbrodnie sądowe w latach 1944-1989. Konformizm czy relatywizm moralnych środowisk prawniczych?”. Organizatorami konferencji byli Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Winnicki Instytut Kooperatywny oraz Instytut Pamięci Narodowej.

konf zbrodnie 3

kofn zbrodnie 1konf zbrodnie 4Nic dziwnego, że wydarzenie organizowane przez tak duże instytucje przyciągnęło wielu widzów oraz prelegentów. Wśród zacnego grona 76 prelegentów znaleźli się wybitni badacze świata naukowego, wykładowcy akademiccy oraz studenci. Główną część konferencji mieli zaszczyt prowadzić mgr Marzena Grosicka oraz dr Dariusz Palacz. Niektórzy studenci naszej uczelni mieli swój debiut w wystąpieniach konferencyjnych, dlatego postanowiliśmy zapytać się o ich odczucia po pierwszej konferencji.

konf zbrodnie 2Konferencja oczami studentów

Alicja Szybalska

Dzień dobry, nazywam się Alicja Szybalska jestem studentem II-roku wydziału prawa. Byłam uczestniczką konferencji, tematem mojego artykułu był " Proces Księży Kurii krakowskiej jako element represji władz PRL wobec Kościoła katolickiego. Od Sapiehy do Popiełuszki- czy współpraca duchownych z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa była grzechem?"

Wybrałam ten temat ponieważ Kościół zawsze był i jest dla mnie ważną instytucją rzymskokatolicką na której opiera się moja wiara. Represji jakich doświadczył w latach 1944-1989 nie mieszczą się w moim katalogu norm. Choć obie strony mówię tu o państwie i Kościele popełniały błędy, nikt nie zasługuje na takie traktowanie jakiego doświadczyli duchowni w tym okresie. Była to moja pierwsza konferencja naukowa, zaskoczona byłam tak małą ilością studentów, niemniej jednak wśród tych studentów byli też studenci z Akademii Leona Koźmińskiego z Warszawy, którzy w ciekawy sposób prezentowali swoje tematy. Konferencja  była również  dla mnie okazją do "przełamania tremy", która zawsze towarzyszy takim wystąpieniom. Oczekuje następnej majowej i żywię nadzieje, że takie uczestnictwo  zminimalizuje moją tremę przed następnymi wystąpieniami publicznymi a przede wszystkim będzie  mi pomocne do otworzenia przewodu doktoranckiego o którym myślę intensywnie w niedalekiej przyszłości.

 

Anna Witkowska

Witam serdecznie, nazywam się Ania Witkowska i jestem studentką prawa tutejszej uczelni. . Jestem sumienną, ambitną i asertywną osobą. Aby nie zatrzymać się w miejscu, cały czas się rozwijam i próbuję nowych doświadczeń. Znajduję czas również na marzenia oraz dążenie do ich realizacji. W tym roku zdecydowałam się na wzięcie udziału w konferencji międzynarodowej na mojej uczelni . Mój temat pracy to Wymiar sprawiedliwości w powojennej propagandzie z zakresu „Zbrodnie Sądowe w latach 1944-1989.Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych”. Od samego początku ten temat mnie zaciekawił choćby z uwagi na zainteresowanie wiedzą historyczną dotyczącej Polski w tamtym czasie. Chodziło mi też aby żywa obecna wiedza została przekazana kolejnym pokoleniom i aby pamięć o tych wydarzeniach trwała .Konferencja była pod patronatem IPN , edukacja historyczna prowadzona przez Instytut obejmuje kompleksowe działania skierowane do odbiorcy w każdym wieku, od uczniów szkoły podstawowej przez młodzież i nauczycieli po wszystkich dorosłych Polaków, a także cudzoziemców. Materiały edukacyjne, które tworzy Biuro Edukacji Narodowej IPN, są dostosowane do poziomu wiedzy odbiorców w kraju i za granicą . Z konferencji wyniosłam wiele ciekawych wątków które przedstawiali wykładowcy oraz osoby badające ówczesne czasy. Moja praca miała na celu przedstawienie iż pojęciem zbrodni sądowych okresu PRL określa się zbrodnie popełnione przez sądy powszechne i wojskowe (sędziów składów orzekających), które wydawały wyroki, często skazujące na kary śmierci, pod dyktando władzy komunistycznej, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Zbrodnie wynikały z uchybień jakich celowo dopuszczano się wobec osób niewinnie oskarżonych (np. w zakresie prawa do obrony, stosowania tortur, ograniczone postępowanie dowodowe).   Prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, działającej w ramach Instytutu Pamięci Narodowej, jako zbrodnie sądowe zakwalifikowali 2450 wyroków z lat 1944-1956. Praca ma na celu ukazanie jak system sprawiedliwości stał się systemem niesprawiedliwości w czasach komunistycznych oraz jakie były tego przyczyny. Czy wynikało to z konformizmu środowisk prawniczych, tzn. dostosowania własnego zachowania i myślenia do sposobu myślenia i zachowania władz komunistycznych. A może wynikało to z relatywizmu moralnego środowisk prawniczych, czyli odrzucenia norm moralnych i granic między dobrem a złem, często w oczekiwaniu pochwały czy nagrody. Osoby, które przedstawiały swoje prace były bardzo serdeczne i emocjonalnie podchodziły do swoich wystąpień . Nie żałuję, iż skorzystałam z okazji wzięcia udziału i jeśli będzie możliwość będę korzystać z dalszych konferencji, które pozwalają na poznanie nowych osób i zdobycie nowej wiedzy.

Michał Jamioł

               Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Jamioł, jestem studentem drugiego roku na kierunku prawo w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Jako przyszły „Prawnik” nie mogłem nie wziąć udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zbrodnie Sądowe w latach 1944-1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych? Konferencja, o której mowa miała wymiar międzynarodowy i brali w niej udział Naukowcy oraz studenci kierunków prawniczych z wielu państw.

W trakcie drugiego dnia konferencji, w części poświęconej wystąpieniom studenckim, przedstawiając swój referat pt. Proces zabójców ks. J. Popiełuszki. Sprawiedliwość czy działanie na pokaz? starałem się nie tyle znaleźć odpowiedź na to, czy sądy w czasach PRL gwarantowały obywatelom bezpieczeństwo i poszanowanie praw, czy jednak często były narzędziem represji ale moim celem było poszerzenie własnej wiedzy o organach sądowych PRL i kwestii związanej z porwaniem Ks. J.Popiełuszki i działaniem w tym temacie wymiaru sprawiedliwości.

Przedmiotem mojego referatu było omówienie zagadnień związanych z porwaniem księdza Jerzego Popiełuszki. Działalność księdza w czasach dla Polski trudnych spowodowała, że był on przez władze postrzegany w sposób negatywny, jako osoba, która może zagrażać porządkowi publicznemu. Śmierć Popiełuszki była dla Polaków wydarzeniem, z którym nie mogli się pogodzić. Starałem podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy proces zabójców spowodowany był rzeczywistą chęcią ukarania sprawców, czy miał charakter pokazowy i związany był z uspokojeniem opinii publicznej.

            Można powiedzieć, że sam proces oraz związane z nim konsekwencje nie spełniły społecznych oczekiwań. Zabójcy zostali w prawdzie skazani, ale nie poznano rzeczywistych motywów, które kierowały zabójcami, do tej pory nie wiadomo kto zlecił zabójstwo. Wersja, że sprawcy działali z własnej woli nie wydaje się być prawdopodobną. Oczekiwano kar dla wszystkich zaangażowanych w sprawę. Niestety nic nie wskazuje na to, że ustalenia dotyczące rzeczywistych sprawców zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki ulegną zmianie.

            Z całą pewnością można powiedzieć, że II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zbrodnie Sądowe w latach 1944-1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych? przybliżyła w ogromnym stopniu wiedzę w zakresie działalności środowisk prawniczych, oraz organów sądowych w czasie PRL-u, jak i wpływ tych środowisk na cały system komunistyczny ale także stała się powodem do wymiany licznych opinii w środowisku międzynarodowym.

 

Anna Hamera

Nazywam się Anna Hamera i jestem studentką prawa na WSEIPNM od 2017 r. To są już moje drugie studia wyższe. Wychodzę z założenia, że najlepszą inwestycją jest inwestycja w siebie. Stawiam na rozwój a chęć zdobycia wiedzy skłoniła mnie do wzięcia udziału w konferencji ’’Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”. Okres Polski Rzeczpospolitej Ludowej to niezwykle ciekawy i trudny okres w dziejach narodu polskiego. Mój artykuł poświęcony był sądownictwu wojskowemu w tym okresie. Przedstawiłam w nim funkcjonowanie sądów wojskowych, dobór kadry a także sposób wydawania wyroków sądów wojskowych. Bardzo interesujące były wystąpienia osób biorących udział w tej konferencji.

W najbliższym czasie bo 24 maja 2019r. na uczelni organizowana będzie międzynarodowa konferencja pt.: ’’Korupcja a bezpieczeństwo państwa – od wizji do rzeczywistości – diagnoza, profilaktyka, zwalczanie’’. Będzie to kolejna okazja do poszerzenia wiedzy, a także zdobycie doświadczenia. W imieniu Uczelni zapraszam studentów do udziału w tym jakże na czasie interesującym spotkaniu.