-->

strzelnica 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z wielu kierunków oferowanych przez naszą uczelnię. Jest to kierunek przeznaczony dla osób, które w przyszłości planują wstąpić w szeregi sużb mundurowych takich jak Policja, ABW, BOR i wiele innych organów odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa. W trakcie trwania studiów studenci poznają między innymi: organizacje i sposoby działania służb mundurowych, zadania i funkcjonowanie organów administracji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę porządku publicznego, system zarządzania kryzysowego, uregulowania prawne w dziedzinie bezpieczeństwa oraz problematykę przestępczości i sposoby jej zwalczania.

 

 

 

 

 

 

strzelnica 1Jest to podstawowa wiedza zawarta w pigułce jaką student bezpieczeństwa powinien posiąść przed wstąpieniem do służb. Oczywiście każda jednostka przed wstąpieniem w swoje szeregi przeprowadza swoje indywidualne testy dopasowane do danej służby, jednak warto już być na to przygotowanym wcześniej, aby cały proces rekrutacji do służb przebiegł nam bez zbędnych komplikacji.

            Student, który kończy takie studia jest przygotowany między innymi do: reagowania w sytuacjach zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych, katastrof, aktów terroryzmu i zaburzeń społecznych, zarządzania bezpieczeństwem imprez masowych, przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z korzystania z technologii IT, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ochrony mienia i życia obywateli.

            Po tak obszernej dziedzinie studenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w wielu miejscach, jednak prawie każdą jednostkę, która ma służyć społeczeństwu poprzez zapewnienie bezpieczeństwa łączy kilka kwestii. Jedną z nich jest oczywiście dostęp i pozwolenie na używanie broni palnej. Z faktu, że nasze kierunki posiadają profil praktyczny nauka o używaniu broni w teorii nie miałaby większego sensu, dlatego też nasi studenci III roku bezpieczeństwa wewnętrznego studiów licencjackich zostali zabrani przez wykładowcę po teoretycznym wprowadzeniu obsługiwania się z bronią na strzelnice. Wyjście oczywiście mieściło się w ramach zajęć oraz było przeprowadzone za zgodą dziekana wydziału. Studenci przebywający na strzelnicy mieli okazję strzelać z kilku rodzajów broni, co pozwoliło im w pełni poczuć atmosferę oraz praktyczne elementy towarzyszące w posługiwaniu się bronią poprzez faktyczne oddawanie strzałów do tarcz. Każda broń posiada swoją specyfikę i różnorodność w oddawaniu przez nią strzałów i obsłudze tym bardziej zajęcia okazały się jak najbardziej trafne.

            Wszyscy studenci uczestniczący w takim praktycznym rodzaju zajęć byli bardzo zadowoleni i pełni wrażeń tym bardziej, że pozwolono im zabrać ze sobą swoje tarcze na których widniały dobre wyniki strzeleckie. W przyszłości również planujemy organizację takiego rodzaju zajęcia praktycznych, więc wszystkich chętnych strzelców gorąco zapraszamy na właśnie ten kierunek, którego nabór na nowy rok rozpoczyna się już wkrótce.

Kamil Rębosz