Tradycją naszej Uczelni jest, że studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne spotykają się w ramach zajęć z praktykami z branży ochrony. W bieżącym semestrze studenci II roku kierunku BW odbyli zajęcia z przedstawicielem kieleckiej firmy INSCAM, p. Michałem Syską, w ramach przedmiotu – Ochrona Osób Mienia Obiektów i Obszarów. Tematem wiodącym zajęć były elektroniczne urządzenia zabezpieczające oraz najnowsze systemy alarmowe stosowane w obiektach chronionych.

INSCAM

INSCAM2Uczestnicy zajęć z dużym uznaniem przyjęli możliwość wysłuchania informacji i dzielenia się swoimi zawodowymi doświadczeniami praktyka z branży o funkcjonowaniu systemów sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontroli dostępu, CCTV Telewizji Przemysłowej oraz systemów monitorowania wizyjnego.

Podczas zajęć poruszono m.in. zagadnienia dotyczące poziomu wykorzystania biometrii w kontroli dostępu do jednoznacznej identyfikacji człowieka oraz definiowaniu pojęcia „Inteligentny dom”.

W konkluzji odbytych zajęć trudno było nie zgodzić się z tezą, że znajomość oferowanych na rynku zabezpieczeń, elektronicznych urządzeń, przy współcześnie olbrzymiej dynamice wzrostu poziomu techniki i wielości ofert, jest szczególnie ważna dla prawidłowego ich doboru dla chronionego obiektu. Bo przecież o prawidłowej i skutecznej ochronie obiektu decyduje, tak poziom ochrony fizycznej, jak i odpowiednio zaprojektowany i dostosowany system zabezpieczenia.

         Firma INSCAM, która od blisko 10. lat zrealizowała szereg interesujących projektów na rynku zabezpieczeń deklaruje dalszą współpracę z WSEPiNM im. prof. E. Lipińskiego, chcąc dzielić się swoimi doświadczeniami z praktycznych rozwiązań z naszymi studentami - trzymamy za słowo…