W dniu 24.03.2019 r, w kieleckiej hali przy ulicy Ściegiennego 8, odbyło się szkolenie z samoobrony dla pracowników służby zdrowia i służb ratowniczych. Organizatorami byli: Straż Miejska w Kielcach, Krav Maga Team, WOPR Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach, Klinika Umysłu, Grupa Ratownictwa PCK Kielce, WSEPiNM.

samoobrona2

 

W ostatnim czasie odnotowuje się coraz więcej ataków na personel medyczny, czy to ratowników medycznych z zespołów ratownictwa medycznego, czy też personelu szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć. W szkoleniu udział wzięło ponad 50 osób, dużą cześć uczestników stanowili studenci ratownictwa medycznego WSEPiNM.

samoobrona1

 

W czasie trwania  kursu  uczestnicy,  dowiedzieli  się  jak  sobie radzić z agresywnymi pacjentami, jakie można wykorzystać środki przymusu bezpośredniego i inne techniki radzenia sobie z niebezpiecznym i pobudzonym pacjentem. Ze względu na duże zainteresowanie i zapotrzebowanie, w najbliższym czasie Krav Maga Team Kielce, przygotowuje się do przeprowadzenia „Kursu postępowania w sytuacjach kryzysowych dla służb ratunkowych”.

Arkadiusz Lech