5 kwietnia z okazji Światowego Dnia Zdrowia, w ramach XVII Festiwalu Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby odbyło się „Forum Zdrowia”. Miejscem imprezy była sala kinowa w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej”.

Busko1

Busko2Busko3W ramach powyższego wydarzenia został zorganizowany cykl wystąpień, które skierowane były do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W śród zaproszonych szkół promujących zdrowie była równiez nasza uczelnia. Na scenie z naszej uczelni wystąpili Dziekan Wydziału Nauk Medycznych dr n. med. Grzegorz Gałuszka z tematem „Znaczenie środków psychoaktywnych w życiu młodego człowieka”, mgr Małgorzata Kotwica z tematem "Co może "powiedzieć" skóra o stanie organizmu" oraz mgr Arkadiusz Lech z tematem "Dopalacze i skutki ich używania”.

Busko4Cały festiwal uświetnił wspaniały występ teatralny uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku Zdroju na temat tego jak źle dopalacze działają na nasze zdrowie i mogą zniszczyć całe nasze życie.

Podczas trwania festiwalu przy głównym wejściu do kina znajdowała się część wystawienniczo - pokazowa, gdzie ulokowane było również stoisko informacyjno - promocyjne naszej uczelni.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Głowny Inspektor Sanitarny – Jarosław Pinkas, Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski.

Tomasz Górski