W obecnym 2019 roku wypada wielkie wydarzenie jakim jest 100-lecie policji. Trudno uwierzyć, że ta najliczniejsza służba mundurowa obchodzi już swoją okrągłą rocznice. Ówczesnego czasu na początku swojego istnienia dzisiejszą policję poprawnie określano mianem Policji Państwowej, która została utworzona na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku o policji państwowej. Miała ona za zadanie pilnować porządku na terenie Polski, więc cel towarzyszący jednostce nie uległ zbytnio wielkie zmianie. 

1. Zdj 100 lat

2 Zdj 100 latPolicja nadal ma w swoich zadaniach ochronę bezpieczeństwa oraz utrzymywanie porządku publicznego. W związku z tym jakże ważnym wydarzeniem została zorganizowana konferencja naukowa pt. "Europejskie struktury policyjne na przestrzeni 100 lat" przeprowadzona w dniach 24 oraz 25 kwietnia. Nasza uczelnia została współorganizatorem całego wydarzenia nad czym czuwał dr Dariusz Palacz, mgr Paulina Wzorek oraz prorektor naszej uczelni dr Krzysztof Wątorek. Pozostałymi organizatorami została Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Komenda Miejsca Policji w Kielcach oraz Muzeum Naukowe w Kielcach. Natomiast patronat honorowy objęli gen. insp. dr Jarosław Szymczyk- Komendant Główny Policji, Agata Wojtyszek- Wojewoda Świętokrzyski, Bogdan Wenta- Prezydent Miasta Kielce oraz Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA.

            Celem konferencji było przedstawienie historii ewolucji europejskich struktur policyjnych na przestrzeni 100 lat. Zgodnie z założeniami organizatorów przedmiotem badań była analiza i podniesienie poziomu wiedzy uczestników konferencji o organach porządku publicznego tj. Policji Państwowej, Policji Polskiej GG i Milicji Obywatelskiej oraz Policji w Kielcach w latach 1919-2019. Ważnym elementem było także ukazanie zaangażowania organów porządku publicznego w eliminowaniu zagrożeń bezpieczeństwa. Zaprezentowane zostały również indywidualne postawy funkcjonariuszy ze szczególnym uwzględnieniem obecnego województwa świętokrzyskiego.

            3. Zdj 100 lat PolicjiPierwszego dnia konferencja odbyła się w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika ,,Ponurego” Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Rejestracja uczestników rozpoczęła się o godzinie 10.00 następnie bez zbędnej zwłoki wszyscy przeszli do prezentacji swoich wystąpień. Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Robert Kotowski z wystąpieniem na temat: Wykład o historii miasta Kielce. Następnie kolejno głos zabrali prof. zw. dr hab. Adam Massalski- Jan Piwnik ,,Ponury” jako wzór policjanta. Polska na przestrzeni 100 lat, dr Marek Jedynak- Tadeusz Ignacy Rylski ,,Ostoja Tytus” 1904-1983 funkcjonariusz Policji Państwowej, fotograf, żołnierz Armii Krajowej, dr Dariusz Palacz- Milicja Obywatelska w Kielcach, mgr Marek Jończyk- Mój adres Ostaszków…Korespodencja katyńska kieleckich policjantów, st. sierż.. mgr Justyna Knap, mgr Grażyna Szkotner- Stowarzyszenie Rodzina Policyjna. Rys historyczny. Po wszystkich wystąpieniach odbyło się podsumowanie pierwszego dnia konferencji.

            Miejscem drugiego dnia konferencja była Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Po rejestracji uczestników oraz przywitaniu wszystkich przybyłych uczestnicy również przeszli bez zbędnej zwłoki do swoich wystąpień. Tego dnia mogliśmy posłuchać wystąpień: dr Oksana Onyshko- Ewolucja formacji policyjnych na Ukrainie, dr Dariusz Buras- Organizacja Policji Państwowej w Kielcach w latach 1919-1939, dr Tomasz Domański- Policja ,,Granatowa” w Kielcach, dr Anna Rybicka oraz st. sierż. mgr Łukasz Wątorek- Specjalistyczne szkolenie funkcjonariuszy służby śledczej Policji Państwowej, podinsp. Wojciech Olejniczak oraz podinsp. dr Agata Malasińska- Lokalizacja siedzib kieleckiej Policji w ostatnim stuleciu, mgr Marzena Grosicka- Przekrój polityczny funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej miasta Kielce w latach 1945-1946. Rola ludowców w milicji, dr Krzysztof Wątorek- Zadania i zakres działania pionu śledczego Milicji Obywatelskiej w latach 1945-195 na przykładzie Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Kielcach, st. sierż. mgr Andrzej Pawłowski- Wyposażenie i umundurowanie Policji Państwowej i Milicji Obywatelskiej, insp. Dr Waldemar Cisowski- NSZZ Policjantów w Kielcach. Historia powstania, formy aktywności organizacyjnej, Piotr Kłysz- Nadzór prokuratorski nad postępowaniem przygotowawczym w latach 1945-1950, mgr Anna Niedbała- Służba kobiet w policji na przykładzie kieleckiego garnizonu policji, dr Mariusz Michalski oraz dr Paweł Łabuz- Analiza przypadku spraw operacyjnych realizowanych przez kieleckie struktury Milicji Obywatelskiej, mgr Łukasz Pluszewski- Sport ,,gwardyjski,, w Kielcach.

            Cała konferencja przebiegła bardzo pomyślnie wywołując wiele refleksji wśród widzów całej konferencji. Mamy wielką nadzieje, że pozostanie ona długo w pamięci wszystkich uczestników i w przyszłości będziemy podejmować dalszą współprace w organizacjach różnych wydarzeń razem z Policją.