Początkiem maja 2019 r. w WSEPiNM w Kielcach odbyły się egzaminy dyplomowe uwieńczające 3,5 - letnią edukację studentów na kierunku pielęgniarstwo. Po siedmiu semestrach  owocnej nauki na studiach pierwszego stopnia uzyskali  tytuł licencjata pielęgniarstwa.

pielęgniarstwo1

pielęgniarstwo2

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych dr Grzegorz Gałuszka pogratulował studentom bardzo dobrze zdanego egzaminu praktycznego na oddziałach szpitalnych oraz obrony pracy dyplomowej. "Świeżo upieczonych" absolwentów zachęcał do kontynuowania nauki w WSEPiNM w Kielcach na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, życząc  im dalszych sukcesów na szczeblu naukowym i zawodowym. 

Studenci zamknęli kolejny etap w swoim życiu realizując cel jaki postawili sobie 3,5 roku temu przekraczając mury WSEPiNM w Kielcach. 

To już ósma edycja absolwentów od chwili, gdy Uczelnia zaczęła kształcić studentów na kierunku pielęgniarstwo.

Ewelina Górska - Krzysiek