Miesiąc maj był dla Naszej Uczelni bardzo intensywny pod względem naukowym, ponieważ przez te zaledwie 31 dni odbyły się, aż trzy konferencje naukowe, w tym dwie o charakterze międzynarodowym, a jedna wojewódzkim. Pierwsza z nich odbyła się 14 maja i miała dosyć nietypowy charakter, ponieważ odbyła się w całości przez Internet.

konferencyjny maraton1

Jej organizatorami była oczywiście Nasza Uczelnia oraz Winnicki Instytut Kooperatywny. W wideokonferencji wzięło udział ponad 10 osób w tym również Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego Alicja Ciszek. Przywitania uczestników oraz gości konferencji dokonał prorektor WSEPiNM dr Krzysztof Wątorek, a moderatorem i zarazem inicjatorem tego wydarzenia był prodziekan dr Wiktor Krasa. Prelegenci występowali ze swoimi referatami naprzemiennie z Naszej Uczelni oraz Winnickiego Instytutu Kooperatywnego. Konferencja pozwoliła obydwu stronom na wymianę poglądów dotyczących koncepcji zarządzania organizacją.

            Kolejne dwie konferencje miały swoje miejsce tego samego dnia, 24 maja. Pierwsza z nich miała charakter międzynarodowy organizowana wspólnie z przedstawicielami Ukrainy pt. „Korupcja a bezpieczeństwo państwa- od wizji do rzeczywistości- diagnoza, profilaktyka, zwalczanie”. Podczas której mogliśmy wysłuchać takich wystąpień jak:

 • Przestępstwo korupcyjne w ujęciu biblijnym- Renata Kozak, Przyczyny korupcji- Danuta Zasada,
 • Warunki sprzyjające zjawisku korupcji – decyzyjność – Beata Relidzyńska,
 • Przyczyny korupcji i skuteczność strategii antykorupcyjnych - Natalia Goriaczkina,
 • Nowelizacja kodeksu karnego w zakresie zwalczania czynów korupcji w Polsce w latach 1997-2017- Joanna Kaczmarczyk,
 • Odpowiedzialność karna za łapownictwo czynne w polskim wymiarze sprawiedliwości- Kinga Kucharczyk,
 • Międzynarodowe podstawy zwalczania czynów korupcyjnych w krajach Unii Europejskiej- Malwina Parkita,
 • Zwalczanie korupcji w krajach UE- Ilona Kowalczuk,
 • Koszty społeczne czynów korupcyjnych w Polsce- Agata Fabicka,
 • Zmiany w modus operandi sprawców czynów korupcyjnych- Sara Sojka,
 • Konsekwencje korupcji dla człowieka, społeczności, państwa i gospodarki- Adrianna Kuca,
 • Korupcja polityczna- Paweł Gącik,
 • Bezpieczeństwo żywności w świetle odpowiedzialności prawno-karnej- Magdalena Wolska,
 • Od czekolady po kopertę. Analiza zjawisk korupcyjnych w służbie zdrowia- Michał Jamioł,
 • Afera korupcyjna w sektorze finansowym. Próba analizy relacji dr Leszka Czarneckiego z Komisją Nadzoru Finansowego. Dlaczego dr Czarnecki był łakomym kąskiem dla KNF-u- Alicja Szybalska.

konferencyjny maraton2Zwieńczeniem tej konferencji była sportowa rywalizacja rozegrania meczu w siatkówkę pomiędzy reprezentacją Naszej Uczelni a Winnickim Instytutem Kooperatywnym. Mecz odbył się na hali widowiskowo sportowej w Kielcach i spotkał się z dużą aprobatom obydwu ze stron.

            W tym samym czasie na drugiej konferencji Kół Naukowych WSEPiNM o charakterze interdyscyplinarnym mogliśmy posłuchać wystąpienia 14 prelegentów z pięciu ośrodków akademickich: WSEPiNM, UJK, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, WSB w Warszawie oraz Instytut Nauk Prawnych. Prelegenci przedstawili takie tematy jak:

 • Michał Sobota- 15 lat Polski w UE - przewidywana porażka, czy jednak sukces?,
 • Oskar Kałuża-Rozwój koncepcji teorii zarządzania- rys historyczny,
 • Dominika Duszyńska- Twórcza resocjalizacja,
 • Renata Cuprych- O punktach problematycznych lingwistyki wieku starczego,
 • Oliwia Oleszczak- Sądowa kontrola administracji publicznej,
 • Dr Anna Gębalska-Berekets- Prawo sumienia gwarancją realizacji prawa do wolności? Rozważania w świetle filozofii personalistycznej Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego,
 • Dawid Raszka- Menedżery haseł – jak działają i czy warto ich używać?,
 • Piotr Niemczuk- Najkrótsza droga- Pathfinding,
 • Roman Przybyła- Sieć zdecentralizowana jako alternatywa dla współczesnego Internetu- Sieć Zdecentralizowana,
 • Wiktor Kukulski- Sieć zdecentralizowana jako alternatywa dla współczesnego Internetu- Sieć Scentralizowana,
 • Drab: Zagrożenia w sieci- jak nie dać się oszukać?,
 • Waldemar Krehut- Era smart fonów, czyli o naturze komunikacji w zdigitalizowanym świecie,
 • dr Marcin Okulski- Typ kryminalny,
 • mgr Magdalena Wolska- Rolnictwo ekologiczne w świetle przepisów prawa unijnego.

            Wszystkie konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem i pozwoliły uczestnikom na wymianę wielu poglądów i opinii w różnych dziedzinach nauki.

Kamil Rębosz