Kalendarium 2020

WSEPINM.UCZELNIA

18-19 czerwca 2021 r. odbędzie się konferencja naukowa on-line „Zarządzanie w układzie Przedsiębiorstwo-Miasto-Region w zmiennym otoczeniu - Dylematy i wyzwania.

Fragment wiadomości z Radia eM z dnia 6 lipca b.r.: "W czasie weekendu do szpitala na Czarnowie trafiło wielu nietrzeźwych. Podczas ich badania musiała wielokrotnie interweniować policja. (…)  Pijana kobieta, której udzielano pomocy medycznej zaatakowała jedną z pielęgniarek.”

Aby zwiększyć osobiste bezpieczeństwo naszych studentek i studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego postanowiliśmy przygotować praktyczny kurs uczący zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach powodowanych przez nietrzeźwych, odurzonych lub pobudzonych pacjentów.

19 maja 2020 r. odbyła się Konferencja Kół Naukowych WSEPiNM pt.: Interdyscyplinarny wymiar nauk prawnych, ekonomicznych i medycznych. Celem konferencji było szczerzenie wiedzy oraz wymiana poglądów na różne obszary nauki. Każdy uczestnik konferencji mógł przygotować dogodny dla niego referat, ponieważ nie ograniczono zakresu tematycznego. Z powodu stanu epidemii w kraju konferencja odbyła się przez komunikator Internetowy. Konferencja Online

 

Zdj Prawa i ObowiązkiWraz z nową ustawą zwaną Konstytucja dla nauki przeprowadzenie szkolenia z praw i obowiązków studenta powinno być jednym z priorytetów dla Samorządu Studenckiego, które są zobligowane do przeprowadzenia takowego szkolenia wśród swoich rówieśników na Uczelni. Nasza Uczelnia podeszła do tematu bardzo poważnie, ponieważ w szkoleniu brali udział niemal wszyscy nowi studenci.  Chociaż nie mieliśmy w tym żadnego większego celu to jak się później okazało zostaliśmy liderem wśród Uczelni Niepublicznych pod względem przeszkolenia studentów z tego zakresu, dlatego też postanowiliśmy porozmawiać z Przewodniczącym Samorządu Studenckiego odpowiedzialnym za przeprowadzenie szkolenia- Kamil Rębosz.