-->

Kalendarium 2020

19 maja 2020 r. odbyła się Konferencja Kół Naukowych WSEPiNM pt.: Interdyscyplinarny wymiar nauk prawnych, ekonomicznych i medycznych. Celem konferencji było szczerzenie wiedzy oraz wymiana poglądów na różne obszary nauki. Każdy uczestnik konferencji mógł przygotować dogodny dla niego referat, ponieważ nie ograniczono zakresu tematycznego. Z powodu stanu epidemii w kraju konferencja odbyła się przez komunikator Internetowy. Konferencja Online

 

Zdj Prawa i ObowiązkiWraz z nową ustawą zwaną Konstytucja dla nauki przeprowadzenie szkolenia z praw i obowiązków studenta powinno być jednym z priorytetów dla Samorządu Studenckiego, które są zobligowane do przeprowadzenia takowego szkolenia wśród swoich rówieśników na Uczelni. Nasza Uczelnia podeszła do tematu bardzo poważnie, ponieważ w szkoleniu brali udział niemal wszyscy nowi studenci.  Chociaż nie mieliśmy w tym żadnego większego celu to jak się później okazało zostaliśmy liderem wśród Uczelni Niepublicznych pod względem przeszkolenia studentów z tego zakresu, dlatego też postanowiliśmy porozmawiać z Przewodniczącym Samorządu Studenckiego odpowiedzialnym za przeprowadzenie szkolenia- Kamil Rębosz.

W dniu 21 lutego 2020 roku w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Okręgowy Inspektorat Pracy przeprowadził regionalny etap ogólnopolskiego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Poznaj swoje prawa w pracy”. W konkursie udział wzięło 48 uczniów z 25 szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego. Celem tego konkursu była  popularyzacja wiedzy z zakresu przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół technicznych i licealnych.

Zdj 2 Poznaj Swoje Prawa 2

Open Your Mind to organizacja studencka, która powstała w styczniu zeszłego roku. Cały projekt został uruchomiony z inicjatywy studenckiej i w całości stworzony przez Naszych żaków. Funkcje  Prezesa Organizacji objął Kamil Rębosz, natomiast Opiekunem Organizacji został mgr Tomasz Górski. Organizacja powstała w celu zachęcenia młodzieży do podejmowania studiów oraz pozostaniu w przyszłości w Naszych Kielcach.

Zdj 1 Open Your Mind

Student 2020 03 19

O najnowszych wydarzeniach w naszej Uczelni można przeczytać na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia". Najnowsze wydanie z 19 marca br. tutaj. Starsze wydania dostępne tutaj.