Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Ankieta Absolwentów Wydziału Ekonomii WSEPiNM jest jednym ze sposobów podtrzymania kontaktu Wydziału ze swoimi absolwentami. Wypełniona przez Panią/Pana przyczyni się  do lepszego poznania zależności zachodzących między treściami programów kształcenia, procesem studiowania, efektami kształcenia oraz ofertą proponowanych specjalności a przebiegiem karier zawodowych naszych absolwentów.

Wyniki ankiety stanowić będą dla nas ważne źródło informacji dotyczących oceny dydaktyki i warunków studiowania oraz ogólnej satysfakcji ze studiowania na naszej Uczelni.
Mamy nadzieję, że nasza prośba o wypełnienie ankiety, spotka się ze zrozumieniem i życzliwym przyjęciem.

Życząc sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym łączę pozdrowienia.Dziekan Wydziału Ekonomii