praktyki_kosmet_mPrezes Praeha Gruppe p. Petra Witt i Prorektor WSEiP dr Zdobysław Kuleszyński podpisują umowę o współpracy dot. praktyk dla studentów kosmetologiiStudentki i studenci kosmetologii WSEiP będą mogli odbywać praktyki zawodowe w placówkach Praeha Gruppe Prävention und Rehabilitation w Niemczech (http://www.praeha.de/). 11 grudnia 2009 r. umowę o współpracy podpisali w Kielcach: Prezes Praeha Gruppe p. Petra Witt i Prorektor WSEiP dr Zdobysław Kuleszyński (na zdjęciu). Uczelnia może wyjeżdżającym na praktyki studentom przyznać w ramach programu Erasmus stypendia w kwocie od 200 do 500 Euro miesięcznie.
Pracownicy Praeha Gruppe wezmą także udział w I Międzynarodowych Dniach Kosmetologii, organizowanych w kwietniu 2010 r. w Kielcach przez naszą uczelnię i Targi Kielce (http://www.dnikosmetologii.wseip.edu.pl/). Niemieccy specjaliści będą również przyjeżdżać do Kielc, aby prowadzić dla studentów WSEiP zajęcia na temat najnowszych osiągnięć światowej kosmetologii.