-->

Z inicjatywy studentów w ramach Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa powstało nowe koło naukowe, które będzie funkcjonować pod nazwą ,,Respublica”, a jego cele i założenia mają dać możliwość rozwoju zainteresowań oraz pasji studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, nie tylko w murach naszej Alma Mater, ale  także poza uczelnią.

1

 

Pierwsze spotkanie koła naukowego „Respublica” odbyło się  w dniu 21 stycznia 2017 roku, w którym udział wzięło piętnaścioro studentów WSEPiNM z różnych kierunków studiów. Na spotkaniu został wybrany zarząd koła w składzie: przewodniczący- Kamil Rębosz, wiceprzewodnicząca - Paulina Stępień oraz sekretarz - Katarzyna Świtała.

Kamil Rębosz

Przewodniczący Kamil Rębosz

Cześć, jestem Kamil i studiuję bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne na pierwszym roku. Jestem osobą szczerą, otwartą oraz pracowitą. Potrafię podejmować szybkie decyzje w trudnych sytuacjach. Preferuję aktywny tryb życia i dbam o swoją formę, regularnie trenuje, jeżdżę na rowerze, biegam oraz kilka lat trenowałem sztuki walki. Jako przewodniczący koła naukowego Respublica będę godnie reprezentować je na zewnątrz uczelni.  W planach mam organizować coraz ciekawsze wyjścia co wiąże się z aktywną współpracą członkami koła. Zachęcam Was do przystąpienia do koła naukowego Respublica.

 
 2

Wiceprzewodnicząca Paulina Stępień

Cześć, mam na imię Paulina, studiuję na drugim roku prawa i na pierwszym roku bezpieczeństwa wewnętrznego. Jestem osobą pracowitą jak również otwartą. Z łatwością nawiązuje nowe kontakty oraz sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Głównie interesuje się kryminalistyką ale ciekawią mnie też inne zagadnienia z dziedziny prawa. Działalność w kole naukowym będzie dla mnie nowym i ciekawym doświadczeniem, dlatego zrobię wszystko aby funkcjonowało ono jak najlepiej. 

 
Katarzyna Świtała - sekretarz Koła Naukowego Respublica

Sekretarz Katarzyna Świtała

Cześć, nazywam się Kasia, mam 22 lata i jestem studentką I roku Prawa w trybie niestacjonarnym. Na co dzień zajmuje się obowiązkami w swojej firmie, a także jestem mamą na pełny etat. Interesuje się podróżami, sportem, a także motoryzacją. Cieszę się, że mogłam zająć stanowisko Sekretarza w Kole Naukowym „Respublica”. Chciałabym także poszerzać swoje horyzonty z zakresu kryminalistyki, a także zachęcić jak największą grupę studentów do udziału w naszych spotkaniach czy też wyjściach do różnych instytucji.

 

 

Ponadto zostały wyznaczone cele jakie koło naukowe ma zamiar zrealizować na przestrzeni najbliższych lat. Założono między innymi zorganizowanie dla uczniów szkół IV Prawniczego Konkursu Krasomówczego pt. „Spór o gruszę – kto miał rację w sienkiewiczowskim procesie Rzędzianów z Jaworskimi?”. Koło naukowe będzie dążyło do spotkania z dyrektorem Aresztu Śledczego w Kielcach płk. dr Krzysztofem Czekajem a także zwiedzanie aresztu i zapoznanie się ze strukturą oraz zadaniami wyżej wymienionej instytucji. Planujemy zwiedzić Centrum Miejskiego Monitoringu KMP w Kielcach znajdującego się przy ul. Wesołej. Poruszymy tematy takie jak: obecny zasięg monitoringu w mieście i procedura wykorzystania materiałów z monitoringu a także wpływ monitoringu na bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Kolejnym celem wyznaczonym przez koło naukowe jest wyjazd do Laboratorium Kryminalistycznego w Kielcach na wykład dotyczący ekspertyz daktyloskopijnych. Chcemy odbyć spotkanie dydaktyczne z Kołem Naukowym funkcjonującym na Winnickim Kooperatywnym Instytucie Wydziału Prawa oraz wspólne uczestniczenie w wykładach polsko – ukraińskich. W planach mamy uczestniczenie w rozprawie Sądu Rejonowego w Kielcach, mamy głęboką nadzieję, że będzie to rozprawa na Wydziale Karnym. Liczymy także na spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem. Temat, który chcielibyśmy poruszyć z Rzecznikiem Praw Obywatelskich to ”Ustawa inwigilacyjna a prawa obywatelskie”. Mamy ogromne nadzieje na spotkanie z kierownikiem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Panią Grażyną Pisarczyk a także na spotkanie z Inspektorem Stanisławem Golmento z Okręgowego Inspektoratu Pracy, z którym planujemy kontynuowanie akcji „Kultura a bezpieczeństwa”. Będą to wykłady studentów koła naukowego w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie będą prowadzić zajęcia na temat praw pracowniczych i praw do wynagrodzenia, spotkanie z szefem Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji KWP Kielce oraz wiele innych ciekawych wyjść. Przewidujemy czynny i bierny udział studentów w Ogólnopolskich Konferencjach Naukowych w Polsce organizowanych przez Samorządy Studenckie. Oprócz działalności zewnętrznej nasze koło planuje także stworzenie specjalistycznej sali naukowej na uczelni związanej z tematyką koła, w której studenci mogliby prowadzić zajęcia praktyczne. Możliwe będzie np. prowadzenie oględzin, sporządzanie protokołów oraz możliwość oglądania wielu ciekawych materiałów dydaktycznych związanych z kryminologią i kryminalistyką. Tworzenie pracowni nadzorować będzie wykładowca, który specjalizuje się w tematyce związanej z ideami koła. To tylko nieliczne pomysły, które posiadamy. Wraz ze wzrostem liczby członków koła naukowego ilość pomysłów z dnia na dzień rośnie.

Koło naukowe Respublica cały czas zdobywa nowych członków, którzy od dnia pierwszego spotkania zwiększyli swoją liczbę już dwukrotnie. Nadzór nad kołem naukowym na uczelni sprawuje dr Dariusz Palacz, prodziekan wydziału Administracji i Bezpieczeństwa dr Łukasz Baratyński oraz dziekan wydziału Administracji i Bezpieczeństwa dr Krzysztof Wątorek.

Serdecznie zapraszamy do aktywnej współpracy w kole naukowym Respublica studentów naszej Uczelni. Pamiętajcie, że drzwi naszego koła są otwarte dla wszystkich.

Kamil Rębosz – student I roku bezpieczeństwa wewnętrznego


Wizyta w areszcie       

Koło naukowe Respublica w ramach swojej działalności zorganizowało naukowo poznawcze wyjście dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Odbyło się ono 21 lutego bieżącego roku. Miało na celu poznanie pracy Aresztu Śledczego w Kielcach, znajdującego się przy ulicy Zagnańskiej. Zainteresowanie wyjściem było duże, ponieważ ze względu na ilość chętnych zostały utworzone dwie grupy zwiedzające. Duże zainteresowanie studentów było zarówno z prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji jak i pielęgniarstwa.

areszt śledczy

Przed wejściem z holu na teren więzienia, każdy student musiał pozbyć się wszelkich metalowych i innych zbędnych przedmiotów w celach bezpieczeństwa. Po odłożeniu wszystkich niepotrzebnych rzeczy każdy został poproszony o zdanie legitymacji studenckiej bądź dowodu osobistego oraz przejście przez specjalną bramkę.

Punktem pierwszym było zwiedzanie sali razem z porucznikiem służby więziennej, mieliśmy możliwość wysłuchania ciekawego wykładu o funkcjonowaniu zakładów karnych a także ich  historii. Następnie przyszedł do nas pracownik z oddziału penitencjarnego, który zajmuje się nadzorem funkcjonowania więźniów, stosowaniem metod wychowawczych więźniów podczas odbywania kary oraz procesem ich resocjalizacji. Dowiedzieliśmy się o warunkach w jakich żyją więźniowie, z czego mają prawo korzystać, a także jaki jest koszt utrzymania więźniów.

Wychodząc z budynku na otwarty teren więzienia pracownik aresztu śledczego mówił nam o ich jednostce, gdzie znajdują się odpowiednie budynki oraz że podział struktury ich jednostki dzieli się na oddział zamknięty i półotwarty. W centrum zewnętrznej części aresztu znajdowała się wolna przestrzeń oraz boisko na którym upoważnieni więźniowie z oddziału półotwartego mogą korzystać w wyznaczonym na to czasie.

Studenci mieli szansę zobaczyć warunki życiowe więźniów w więzieniu półotwartym. Cele  były otwarte i mogli się oni swobodnie przemieszczać po korytarzu oraz między celami. Studenci byli nieco zaskoczeni, że znajdowali się w pomieszczeniu gdzie więźniowie po prostu przechodzili obok. Pan porucznik zaczął opowiadać o oddziale w którym aktualnie przebywaliśmy. Zostaliśmy wpuszczeni do jednej z wolnych cel, aby zobaczyć jak to wygląda z bliska. Było to nieduże pomieszczenie w którym znajdowały się łóżka, półki, stoliki, krzesła oraz wydzielona ubikacja. Drugie pomieszczenie jakie mieliśmy możliwość obejrzeć to kuchnia, zostaliśmy poinformowani że więźniowie są wyznaczani do prac na terenie więzienia. Do ich obowiązków należy m. in. gotowanie i sprzątanie. Jest to spowodowane faktem iż na terenie więzienia nie ma specjalnych pracowników do tego typu prac.

Po opuszczeniu pierwszego oddziału, udaliśmy się  do oddziału o bardziej zaostrzonym rygorze. Był to oddział zamknięty, w którym więźniowie przez cały dzień i noc są zamknięci w swoich celach, w ciągu dnia mają jedynie wyznaczoną daną godzinę o której mogą na moment wyjść. Wygląd takiej cel różni się znacząco od cel na oddziale pół zamkniętym. Jest to małe, ponure miejsce  w której nie ma już tylu rzeczy jak na poprzednim oddziale. Wielu ze studentów przeszedł dreszcz na samą myśl jak można wytrzymać będąc zamkniętym 24 godziny w takim pomieszczeniu. Przy każdej celi znajdował się wizjer, przez który w celach bezpieczeństwa zawsze przed otwarciem celi trzeba spojrzeć gdzie znajduje się więzień i co robi. Więźniowie posiadają świetlicę, w której znajduje się dość spory zbiór książek oraz telewizor.

Będąc przed świetlicą porucznik powiedział nas o żywieniu więźniów, które czasem jest nieco kłopotliwe, ponieważ na wszystkich więźniów jest kilkanaście specjalnych diet wyznaczonych przez lekarzy.

Przy wyjściu z oddziału zostaliśmy również zapoznani z systemem monitoringu, który znajduje się na terenie całego więzienia oraz w jego obrębie. Nam został przedstawiony obraz z kamery w celi więziennej, holu oraz specjalnej izolatki. Należy wspomnieć iż areszt śledczy posiada również własne źródła zasilania na wypadek awarii prądu. Kiedy każdy student zapoznał się ze wszystkim opuściliśmy budynek i udaliśmy się do bramy wyjściowej przy której musieliśmy przejść przez specjalne bramki tak jak przy wejściu na teren więzienia. Pracownicy aresztu zwrócili nam nasze legitymacje studenckie po opuszczeniu terenu aresztu. Całe wyjście trwało łącznie 4 godziny i bardzo podobało się studentom naszej uczelni, którzy opuścili to miejsce pełni wrażeń. Podczas całego zwiedzania aresztu opiekę nad grupami sprawowali magister Paulina Łochowska oraz dziekan wydziału Administracji i Bezpieczeństwa oraz Dziekan wydziału Prawa dr Krzysztof Wątorek.

Kamil Rębosz - student I roku bezpieczeństwa wewnętrznego