-->

IKONA_polityk2011Wydział Nauk Społecznych WSEiP był organizatorem konferencji „Wizerunek polityka, a wybory 2011”. Prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili między innymi zagadnienia związane z rolą i znaczeniem wyborcy, kształtowaniem wizerunku polityka, rolą świętokrzyskich mediów w kampanii wyborczej, czy internetową komunikacją kandydatów z wyborcami. Największą polemikę wywołał referat Dziekana Wydziału Prawa WSEiP doktora Krzysztofa Wątorka dotyczący głównie korupcji wyborczej.

W materiałach filmowych można zobaczyć relację z konferencji  i obszerne fragmenty referatu dr. Krzysztofa Wątorka