-->

IKONA_ThunWspólny rynek wewnętrzny jest największym osiągnięciem Unii Europejskiej, podkreśla europosłanka Róża Maria Gräfin von Thun und Hohenstein i dlatego - jak mówiła podczas, zorganizowanego przez Wydział Nauk Społecznych WSEiP, spotkania ze studentami - "uczestniczę w pracach Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta”. Jak każdy poseł do PE bierze udział w pracach dwóch komisji. Tą drugą jest Komisja Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej. Podczas spotkania posłanka przedstawiła m.in. uchwalone w grudniu 2010 roku rozporządzenie PE, powołujące do życia instytucję inicjatywy obywatelskiej na poziomie unijnym. Inicjatywa obywatelska jako potencjalne źródło prawa funkcjonuje w kilku krajach członkowskich UE, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Szwecji. W Polsce aktualnie obowiązująca instytucja inicjatywy obywatelskiej ma swoje umocowanie w art. 118 ust. 2 uchwalonej w dniu 2 kwietnia 1997 roku Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, dla którego aktem wykonawczym jest ustawa z dnia 24 czerwca 1999 roku „O wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli” (Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688). Nie zawsze instytucje europejskie są liderem wyznaczającym azymut. Także one czerpią z doświadczeń państw członkowskich.

O znaczeniu roli posła-sprawozdawcy w europejskim procesie legislacyjnym, wciąż istniejących barierach w swobodnym działaniu unijnego rynku wewnętrznego i zasadach funkcjonowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej, można dowiedzieć się z materiału filmowego