-->

IKONA_konf_polit2009„Między Polską naszych oczekiwań a Polską naszych możliwości” – to tytuł konferencji politologicznej, która odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Uczestnicy poruszali zagadnienia związane z procesem transformacji, zachodzącym w Polsce od 1989 roku i, jak określił prof. WSEiP dr hab. Jerzy Kornaś – Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji, starali się odpowiedzieć na pytanie, czy przemiany ustrojowe spełniają oczekiwania Polaków. Konferencja skupiła prelegentów z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Zielonej Góry, Lublina i Kielc. Zobacz materiał filmowy.