-->

19.04.1999 r. odbyła się konferencja naukowa "Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych", zorganizowana wspólnie z Ośrodkiem Naukowo-Badawczym Partycypacyjnych Form Zarządzania UŁ.