-->

29.11.1999 r. odbyła się konferencja "Zdolności konkurencyjne przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego w świetle wejścia do Unii Europejskiej" zorganizowana wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Administracji WSP oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.