20.04.2000 r. odbyła się konferencja międzynarodowa "Polityka regionalna na obszarach słabo rozwiniętych" podsumowująca pierwszy etap realizacji projektu Tempus-Phare. W konferencji uczestniczyli partnerzy projektu z Polski, Austrii i Szwecji.