-->

19.10.2000 r. odbyła się konferencja naukowa "Przedsiębiorczość w regionie w świetle wejścia do Unii Europejskiej" zorganizowana wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej i oddziałem kieleckim PTE.