23.04.2001 r. odbyła się konferencja naukowa "Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego" zorganizowana wspólnie z Ośrodkiem Naukowo-Badawczym Partycypacyjnych Form Zarządzania UŁ.